Poruba

  1. Založení vlastních porubských technických služeb.
  2. Zajištění nedotknutelnosti zóny Myslivna. Chceme zachovat Myslivnu pro rekreační účely Porubanů, nikoli pro komerční výstavbu.
  3. Zabezpečení a osvětlení porubských přechodů.
  4. Zajištění oprav chodníků až před vchody jednotlivých domů.
  5. Zvýšení pocitu bezpečí občanů v Porubě, (a to nejen v noci) v rámci nulové tolerance vandalismu, zneužívání návykových látek a obtěžování občanů.
  6. Prosazení výstavby sportovní haly pro porubské sportovce.
  7. Podpoření nákupu hybridních autobusů, popř. elektrobusů,  místo výstavby kontroverzní tramvajové tratě Slovan – Duha – Globus.
  8. Vytvoření smysluplné strategie parkování v Porubě.
  9. Podporování  aktivního života seniorů aktivizačními programy a kulturními programy.
  10. Aktivní  přístup k finančnímu zabezpečení porubských sportovních klubů a volnočasových spolků.