Etický kodex

Etický kodex politického hnutí Ostravak

Jsme hnutí, které dbá na morální a etické principy společnosti. Proto každý náš člen i kandidát musí respektovat náš etický kodex.

Článek první

Na základě právního řádu České republiky a svého nejlepšího vědomí a svědomí budu pro naše město a spoluobčany pracovat nestranně, objektivně a s maximálně možným nasazením. Při svém rozhodování nebudu brát ohled na to, v jaké straně je předkladatel návrhu organizován, vždy podpořím takové návrhy, které budou smysluplné a pro Ostravu a její obyvatele užitečné a výhodné. Odmítám však politikaření i jakékoliv jiné způsoby, vedoucí k obohacení či jiné výhodě zastupitele nebo strany, jejíž je členem. Nebudu zištně upřednostňovat ani diskriminovat žádnou skupinu či jednotlivce. O své práci zastupitele budu informovat ostravskou veřejnost.

Článek druhý

Na základě právního řádu České republiky a svého nejlepšího vědomí a svědomí budu pro naše město a spoluobčany pracovat nestranně, objektivně a s maximálně možným nasazením. Při svém rozhodování nebudu brát ohled na to, v jaké straně je předkladatel návrhu organizován, vždy podpořím takové návrhy, které budou smysluplné a pro Ostravu a její obyvatele užitečné a výhodné. Odmítám však politikaření i jakékoliv jiné způsoby, vedoucí k obohacení či jiné výhodě zastupitele nebo strany, jejíž je členem. Nebudu zištně upřednostňovat ani diskriminovat žádnou skupinu či jednotlivce. O své práci zastupitele budu informovat ostravskou veřejnost.

Článek třetí

Na základě právního řádu České republiky a svého nejlepšího vědomí a svědomí budu pro naše město a spoluobčany pracovat nestranně, objektivně a s maximálně možným nasazením. Při svém rozhodování nebudu brát ohled na to, v jaké straně je předkladatel návrhu organizován, vždy podpořím takové návrhy, které budou smysluplné a pro Ostravu a její obyvatele užitečné a výhodné. Odmítám však politikaření i jakékoliv jiné způsoby, vedoucí k obohacení či jiné výhodě zastupitele nebo strany, jejíž je členem. Nebudu zištně upřednostňovat ani diskriminovat žádnou skupinu či jednotlivce. O své práci zastupitele budu informovat ostravskou veřejnost.

Článek čtvrtý

Na základě právního řádu České republiky a svého nejlepšího vědomí a svědomí budu pro naše město a spoluobčany pracovat nestranně, objektivně a s maximálně možným nasazením. Při svém rozhodování nebudu brát ohled na to, v jaké straně je předkladatel návrhu organizován, vždy podpořím takové návrhy, které budou smysluplné a pro Ostravu a její obyvatele užitečné a výhodné. Odmítám však politikaření i jakékoliv jiné způsoby, vedoucí k obohacení či jiné výhodě zastupitele nebo strany, jejíž je členem. Nebudu zištně upřednostňovat ani diskriminovat žádnou skupinu či jednotlivce. O své práci zastupitele budu informovat ostravskou veřejnost.