Finanční podpora

Děkujeme Vám za finanční podporu hnutí OSTRAVAK

Máte-li zájem finančně podpořit činnost našeho hnutí, budeme za to jistě rádi. Naše účetnictví vedeme transparentně a informace o každém daru - i tom vašem, najdete
na našem transparentním účtu. Jak nás podpořit se dočtete dále.

Údaje k finanční podpoře

Číslo transparentního účtu: 115-6659080237/0100
Variambilní symbol: Rodné číslo (pokud je dárce fyzická osoba) /
IČ (pokud je dárce právnická osoba)
Zpráva pro příjemce: Dar na podporu činnosti hnutí /
Dar na volby (v případě voleb)

Transparentní účty

Transparentní účet OSTRAVAK - Dary a příspěvky
Transparentní účet OSTRAVAK - Senátní volby 2018

Dárci, kteří již mají nastavený pro poskytnutí finančního daru trvalý platební příkaz, žádáme o doplnění zprávy pro příjemce, že se jedná o dar s přesnou specifikací účelu platební transakce.

Když nebude příchozí platba na náš transparentní účet blíže specifikována, budeme nuceni zaslat finanční dar zpět na účet dárce!

Následně je nutné vytisknout si dvě vyhotovení darovací smlouvy, vyplnit osobní údaje dárce (podle typu smlouvy – fyzická nebo právnická osoba), obě vyhotovení podepsat a doručit na adresu: OSTRAVAK, Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava.

Poté, co nám bude Vámi darovaná finanční částka připsána na bankovní účet, bude Vám jedno vyhotovení darovací smlouvy podepsané i z naší strany, zasláno poštou zpět na Vaši adresu.

Dále Vás chceme informovat o skutečnosti, že pokud nás finančně podpoříte, musíme Vaše jméno zveřejnit v seznamu dárců ve výroční zprávě a také bude Vaše jméno zveřejněno jako položka ve výpisu na transparentním účtu hnutí OSTRAVAK - Dary a příspěvky.

Děkujeme za Vaši finanční podporu!