Senátní volby 2020 - OZNÁMENÍ

29.09.2020

Oznamujeme, že politické hnutí Ostravak pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat dne 2. a 3. října 2020, zřídilo volební účet č. 123-0734720277/0100, ale nevyvíjelo žádnou činnost, která by odpovídala volební kampani dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nehradilo z výše uvedeného volebního účtu žádné výdaje, tudíž ani nejsou známy žádné osoby, které by ve prospěch hnutí poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. 

Finanční podpora

27.01.2011

Vážení dárci,

v případě, že jste se rozhodli finančně podpořit hnutí OSTRAVAK, je nutné dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, postupovat při poukázaní finanční částky následovně:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo transparentního účtu:

 115-6659080237/0100

 

Variabilní symbol:

  • Rodné číslo (pokud je dárce fyzická osoba)

  • (pokud je dárce právnická osoba)

 

Zpráva pro příjemce:

  • Dar na podporu činnosti hnutí

  • Dar na volby (v případě voleb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dárce, kteří již mají nastavený pro poskytnutí finančního daru trvalý platební příkaz, žádáme o doplnění zprávy pro příjemce, že se jedná o dar s přesnou výše uvedenou specifikací účelu platební transakce.

Když nebude příchozí platba zaslaná na náš transparentní účet blíže specifikována, budeme nuceni zaslat finanční dar zpět na účet dárce!

Následně je nutné vytisknout si dvě vyhotovení darovací smlouvy, vyplnit osobní údaje dárce (podle typu smlouvy – fyzická nebo právnická osoba), obě vyhotovení podepsat a doručit na adresu: OSTRAVAK, Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava.

Vzory darovacích smluv jsou ke stažení níže.

Poté, co nám bude Vámi darovaná finanční částka připsána na bankovní účet, bude Vám jedno vyhotovení darovací smlouvy podepsané i z naší strany, zasláno poštou zpět na Vaši adresu.

Dále Vás chceme informovat o skutečnosti, že pokud nás finančně podpoříte, musíme dle výše uvedeného zákona Vaše jméno zveřejnit v seznamu dárců ve výroční zprávě a také bude Vaše jméno zveřejněno jako položka ve výpisu na transparentním účtu hnutí OSTRAVAK - Dary a příspěvky.

Děkujeme za Vaši finanční podporu!

 

Transparentní účty:

Transparentní účet OSTRAVAK - Dary a příspěvky

Transparentní účet OSTRAVAK - Senátní volby 2018

 Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem