Hrabová

Kanalizace „Hrabová-Jih“:

 • Tlak na stavbu kanalizace
 • Hledání zdrojů financování

Optimalizace dopravy a parkování na Šídlovci:

 • Převzetí dobrých příkladů z praxe
 • Stanovení maximální kapacity parkovacích míst

Řešení zápachu z průmyslové zóny:

 • Součinnost s městem, ostatními obvody a obcemi v okolí
 • Součinnost s VŠB a ČIŽP – tlak na znečišťovatele

Zeleň v Hrabové a rozvoj Pilíků:

 • Maximální zachování zelených ploch a jejich rozvoj
 • Pilíky – zachování rybníků a co nejpřirozenějšího biotopu

Hrabová – moderní městský obvod:

 • Kontrola nad územním plánem
 • Důraz na urbanismus a architekturu
 • Plánování s ohledem na místní podmínky

Smysluplné hospodaření obce:

 • Otevřené hospodaření obce
 • Účelně vynakládané dotačních prostředků

Podpora sportu a spolkové činnosti:

 • Sportovně společenský areál s halou
 • Hasičská zbrojnice 

Podpora péče a aktivit pro seniory:

 • Semináře pro seniory
 • Podpora aktivního a důstojného života

Bezpečná Hrabová:

 • Úzká spolupráce s MPO
 • Preventivní programy

Podpora školství:

 • Podpora vzdělávání pedagogický pracovníků
 • Podpora ozdravných pobytů pro děti
 • Modernizace tříd