Statutární město Ostrava

Tomáš Málek MUDr. Tomáš Málek

zastupitel / člen Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti / člen Výboru pro udělování čestných občanství a cen města

Email: malek@ostravak.cz
Michal Mariánek Mgr. Michal Mariánek

zastupitel / člen Kontrolního výboru / člen Komise pro sport / předseda Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti

Email: marianek@ostravak.cz
Petr Mika Mgr. Petr Mika

zastupitel / člen Kontrolního výboru / předseda Komise pro rodinu a volný čas / člen Komise pro IT a IS

Email: pmika@ostravak.cz
Vladimír Polák Vladimír Polák

zastupitel / předseda Kulturní komise / člen Komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické

Email: polak@ostravak.cz
Lukáš Semerák JUDr. Lukáš Semerák

zastupitel

Email: semerak@ostravak.cz
Leopold Sulovský Ing. Leopold Sulovský

zastupitel

Email: sulovsky@ostravak.cz
Iveta Vozňáková, doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

členka Finančního výboru

Email: ivoznakova@ostravak.cz
Petra Bernfeldová Ing. Petra Bernfeldová

členka Statutového výboru / členka Kontrolního výboru

Email: bernfeldova@ostravak.cz
Hana Strádalová Mgr. Hana Strádalová

členka Kulturní komise

Email: stradalova@ostravak.cz
Radim Žebrák, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D.

člen Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum

Email: zebrak@ostravak.cz
Iva Málková, doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.

členka Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum

Email: info@ostravak.cz
Robert Adámek Ing. Robert Adámek

člen Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém

Email: adamek@ostravak.cz
Aleš Boháč, Bc. Aleš Boháč, MBA

člen Komise životního prostředí

Email: info@ostravak.cz
Daniel Horváth Ing. Daniel Horváth

člen Komise pro dopravu

Email: moap@ostravak.cz
Břetislav Riger Ing. Břetislav Riger

člen Komise investiční, architektury a rozvoje města

Email: briger@ostravak.cz
Martin Drastich, Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA

člen Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy

Email: mdrastich@ostravak.cz
Ivona Vaňková Ing. Ivona Vaňková

členka Komise pro majetek a hospodářskou správu

Email: ivankova@ostravak.cz
Eva Schwarzová Ing. Eva Schwarzová

členka Komise pro strategický rozvoj

Email: schwarzova@ostravak.cz
Petr Kausta Mgr. Petr Kausta

člen Komise právní

Email: kausta@ostravak.cz


Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem