Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

Zastupitelka, členka finančního výboru

Mgr. Michal Mariánek MBA

Mgr. Michal Mariánek MBA

Radní pro zdravotnictví, člen kontrolního výboru, předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, člen komise pro sport

Ing. Břetislav Riger

Ing. Břetislav Riger

Náměstek primátora pro investice a dopravu

MUDr. Tomáš Málek

MUDr. Tomáš Málek

Zastupitel, člen komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, člen komise pro dopravu

Vladimír Polák

Vladimír Polák

Zastupitel, člen kulturní komise, předseda komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické

Mgr. Petr Mika

Mgr. Petr Mika

Zastupitel, předseda komise pro rodinnou politiku, člen komise pro IT/IS

prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.

prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.

Členka komise pro vzdělávání, vědu a výzkum

E-mail:
Mgr. Edita Kozinová

Mgr. Edita Kozinová

Členka komise pro rodinnou politiku

E-mail:
Monika Sikorová

Monika Sikorová

Členka komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém

E-mail:
Lada Bělašková

Lada Bělašková

Členka komise životního prostředí

E-mail:
Ing. Robert Adámek

Ing. Robert Adámek

Člen komise pro IT/IS

E-mail:
Ing. Daniel Žitník

Ing. Daniel Žitník

Člen komise pro majetek a hospodářskou správu

E-mail:
MgA. Jan Vlček

MgA. Jan Vlček

Člen komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické

E-mail:
Jakub Gazdík

Jakub Gazdík

Člen komise pro sport

E-mail:
Mgr. Hana Strádalová

Mgr. Hana Strádalová

Členka komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, členka komise pro strategický rozvoj a energetiku

E-mail:
Mgr. Daniel Naivert

Mgr. Daniel Naivert

Člen komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém

E-mail:
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

Člen komise životního prostředí

E-mail:
Ing. Martin Pučok

Ing. Martin Pučok

Člen komise pro dopravu

E-mail:
Ing. Ivona Vaňková

Ing. Ivona Vaňková

Členka komise pro majetek a hospodářskou správu

E-mail:
Ing. Eva Schwarzová

Ing. Eva Schwarzová

Členka komise pro strategický rozvoj a energetiku

E-mail:
Mgr. Daniel Grimm

Mgr. Daniel Grimm

Člen komise právní

E-mail: