Moravská Ostrava a Přívoz

Naše cesta a směr.

Úřad přívětivý k lidem

V roce 2010 jsme radnici otevřeli lidem. Dnes vnímáme, že obyvatelé městského obvodu a jejich potřeby stojí poněkud mimo zájem současného vedení. Jsme jedni z vás a chceme aktivně řešit vaše každodenní problémy, chceme s vámi být nepřetržitě v kontaktu, rozšířit a zlepšit vzájemnou komunikaci.

Opravené cesty a chodníky

Také my chceme chodit po opravených chodnících a jezdit po cestách bez děr. Nabízíme řešení s využitím spolupráce s Technickými službami Moravské Ostravy a Přívozu a městskou společností Ostravské komunikace.

Čistota a pořádek v ulicích

Pořídili jsme prachožrouty i prachostřiky, protože chceme mít čisté ulice. Vždy budeme finančně podporovat zaměstnávání pracovníků úklidu veřejných prostor – zavedeme systematický plán úklidu. Nedovolíme, aby bezdomovci a feťáci obtěžovali slušné lidi ve veřejném prostoru – sociálními programy je dostaneme z ulic.

Zeleň ve městě

Stromy, keře, louky, květiny a další zeleň do města patří. Mají nejen estetickou, ale zejména ekologickou funkci. Budeme pečovat o stávající zeleň a rozšiřovat zelené plochy všude tam, kde to je možné. Bezmyšlenkovité kácení stromů na úkor investičních projektů či tzv. síťařů je pro nás nepřijatelné. Každý zdravý strom musí zůstat na svém místě.

Veřejné toalety

Řadu let se mluví o tom, že ve městě chybí veřejná WC. Koronavirové období to potvrdilo, když byly uzavřeny restaurace a prakticky neexistovala možnost odskočit si. Město tvrdí, že má plán, ale realizace žádná. S námi se dočkáte minimálně dvou nových veřejných toalet v našem městském obvodě.

Modernizace sídlišť

Pokračovali jsme v opravě sídliště Šalamouna, v roce 2013 jsme zahájili modernizaci Fifejd. Připravíme a odstartujeme rovněž revitalizaci sídliště Mánesova či Arbesova.

Dostupné obecní byty

Náš městský obvod potřebuje modernizaci stávajícího bytového fondu, ale také jeho rozšíření. S tím vším jsme začali v roce 2010 a hodláme v těchto záměrech pokračovat. Jeden nový bytový dům ročně nevidíme jako problém.

Lepší život v Přívoze 

O historický skvost obvodu je třeba začít intenzivněji pečovat a rozvíjet ho. Také zde opravíme chodníky a cesty, vysadíme květinového záhony. Důležitá je komunikace s majiteli bytových domů a přimět je, aby kladli větší důraz při poskytování bydlení na slušné nájemníky.

Veřejná sportoviště pro všechny

Říká se, že ve zdravém těle, zdravý duch. V dnešní době to platí dvojnásob, vždyť lidská přirozenost pohybu se pomalu vytrácí. Po postupném otevření školních hřišť vybudujeme nová sportoviště pro všechny generace.

Cyklodoprava ve městě

V našem obvodě je vše na dosah ruky, takže není potřeba na tyto krátké vzdálenosti využívat auta. Naopak budeme usilovat o větší podporu cyklistické dopravy ve městě. Dříve jsme se zasadili o rozvoj sdílených kol, teď je na řadě zkvalitnění cyklostezek.

Ozdravné pobyty pro děti z mateřských škol

Chceme, aby byly naše děti zdravé. Ovzduší vyčistit neumíme, ale zorganizovat ozdravný pobyt pro děti a rodiče ano. Rádi se vrátíme k našemu projektu z roku 2015.  Předškoláci budou opět pravidelně jezdit na místa s čerstvým vzduchem a s nabídkou léčivých procedur. 

Podpora volnočasových aktivit 

V rámci dotací podporujeme projekty a akce těch, kteří se věnují dětem, mládeži či seniorům našeho obvodu. Opomíjet samozřejmě nebudeme ani společnosti a organizace věnující se sociální problematice. 

Aktivity pro seniory

Společenské akce, poznávací zájezdy, mezigenerační projekty a mnohem více… To vše umíme připravit a zorganizovat, aby lidé v pokročilém věku jen neseděli doma a zůstali v kontaktu nejen se svými vrstevníky.

Bezpečné přechody pro chodce

Město musí být bezpečné, a to včetně přecházení silnic. Již v předchozím volebním období jsme zajistili osvětlení několika přechodů pro chodce Současné vedení však v této oblasti neudělalo nic. V našem záměru budeme pokračovat. Nejdříve osvětlíme přechody na ulici Varenská.

Strážníci městské policie v ulicích

Městská policie musí pomáhat k většímu pocitu bezpečí lidí a udržovat veřejný pořádek. V ulicích mají být strážníci neustále viděni a služebny sídlit tam, kde jsou problémy. Není možné, aby v celé Ostravě byly pouze čtyři kontaktní místa pro občany. 

Dáváme sliby,
které dokážeme splnit.