Ostrava-Jih

Ostrava-Jih jako sebevědomý
a rovnocenný partner města!

Radnice jako přívětivý
rádce a opora občanů.

  1. Opravené cesty a chodníky

  2. Čistota a pořádek v ulicích

  3. Zeleň ve městě, další květinové záhony

  4. Revitalizace sídlištních celků

  5. Dostupné obecní byty

  6. Veřejná sportoviště pro všechny

  7. Ozdravné pobyty pro děti

  8. Podpora volnočasových organizací

  9. Aktivity pro seniory

  10. Strážníci městské policie v ulicích