Orgány občanského hnutí

Představenstvo

Předseda představenstva: MUDr. Tomáš Málek
Místopředsedkyně hnutí: Ing. Eva Schwarzová
Člen představenstva: JUDr. Lukáš Semerák

Dozorčí rada

Předsedkyně dozorčí rady: Ing. Petra Bernfeldová
Člen dozorčí rady: Doc. Ing. Iveta Vozňáková
Člen dozorčí rady: Mgr. Hana Strádalová

Rozhodčí výbor

Předseda představenstva: Mgr. Michal Mariánek, MBA
Člen představenstva: Ing. Robert Adámek
Člen představenstva: Mgr. Radim Žebrák, PhD.