Kontakt

Ostravak, politické hnutí

Zaregistrováno 29. 7. 2010 u MV ČR pod č.j.: MV-67190-6/VS-2010

IČ: 714 43 215
Brandlova 1267/6,
702 00 Moravská Ostrava

Statutární orgán a způsob jednání

Představenstvo, za které jedná samostatně předseda nebo společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je místopředsedou představenstva.