Plesná

Plesnou jsme si vybrali
jako
domov pro sebe
a své blízké!

Aby se nám tady žilo ještě lépe, je nutné:

 • Více zapojit občany do chodu obce. 
 • Na základě názorů našich občanů vypracovat strategický plán rozvoje Plesné. Pro realizaci tohoto plánu získat potřebné  pozemky do vlastnictví obce.
 • Podporovat vybudování Domova s pečovatelskou službou.
 • Podporovat veškeré aktivity školky, spolupráci s DDM a hledat možnosti (pozemky) určené  k volnočasovým aktivitám.
 • Řešit dopravní situaci v Plesné.
 • Pokračovat ve výstavbě chybějících chodníků.
 • V maximální míře podporovat činnost spolků, které jsou součástí společenského života obce.
 • Pokračovat v pořádání již tradičního festivalu Májová Plesná a snažit se dále o jeho rozvoj, zlepšit společenský život v Plesné.
 • Ve spolupráci se Sokolem Plesná dokončit relaxační park pro veřejnost v prostorách bývalého koupaliště.
 • Nadále bude naší prioritou bezpečnost a čistota v obci.
 • Rovněž budou vítáni podnikatelé rozšiřující služby.

A na závěr...

Bez ohledu na volební výsledek nás nadále uvidíte pracovat
pro lepší a veselejší život v obci.