Kdo jsme

Jsme Ostraváci, kterým není lhostejný život v našem městě

Nespokojenost s tím, jakým způsobem vedla naše město politická reprezentace, nás vyburcovala k veřejné aktivitě.

Klientelismus, arogance moci, neodbornost, nerespektování práva, neúčelné a nehospodárné nakládání s naším majetkem – to jsou důvody, které nás přivedly k myšlence zasloužit se o lepší fungování města.

Jak jsme vznikli

Na počátku roku 2009 jsme založili občanské sdružení Žijeme ve městě – Naše Ostrava. Naše snaha pozitivně ovlivňovat politické struktury radnice však většinou narážela na zeď mlčení a nezájmu.

Postupně jsme poodhalovali obrovské množství problémů, jimiž naše město trpí. A to i kvůli neodbornému a arogantnímu jednání bývalého vedení města, které při rozhodování upřednostňovalo vlastní politické a osobní zájmy nad zájmy občanů.

Jediným demokratickým způsobem, jak bychom mohli získat vliv na správu našeho města, bylo ucházet se o důvěru voličů v řádných volbách, v nichž bychom jim nabídli své myšlenky a názory a informovali je o tom, jak je naše město spravováno, a být zvoleni do zastupitelstva města.

Proto jsme v lednu 2010 začali vydávat časopis Ostravak a v červenci téhož roku vzniklo politické hnutí Ostravak.

Od začátku jsme se cítili jako nezávislí kandidáti a nezávislí se cítíme i nadále.

Kdo jsme

Jsme občané, ne politici. Město pro nás není kořistí, ale společným majetkem. Chceme proto, aby byl zodpovědně spravován a nebyly zadlužovány naše děti.

Najdete mezi námi občany, kteří se celý život zabývají palčivými problémy Ostravy. Ať se jedná o oblast životního prostředí, veřejných financí, hospodaření, zdravotnictví, práva, kultury či školství.

Politickou angažovanost nevnímáme a ani do budoucna vnímat nechceme jako snadný zdroj příjmů, ale jako veřejnou službu. 

Co chceme

Mezi naše základní cíle patří zlepšení katastrofálního stavu životního prostředí a veřejná kontrola městských financí.

Následně pak chceme docílit všeobecné informovanosti, která by umožnila každému občanovi podílet se na správě města. Díky dostatečné informovanosti si každý bude moci uvědomit vlastní důležitost a práva ve vztahu ke správě města. Ta totiž zdaleka nekončí dnem voleb, ale trvají následující čtyři roky.

Je na čase, abychom si jako občané konečně uvědomili, jaká máme práva a jak se o ně hlásit.

To vy jste zvolili politickou reprezentaci tohoto města, je vámi placena, a měla by proto pro vás i pracovat. A my ve váš prospěch pracovat chceme!

Hnutí Ostravak v komunální politice

Volby do zastupitelstev obcí – podzim 2010

Jako nováček na politické scéně jsme ve volbách do Zastupitelstva města Ostravy získali 16 % platných hlasů, tj. 10 mandátů. A do Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme získali 25,31 % platných hlasů, což představovalo také 10 mandátů, z toho dva mandáty místostarostů městského obvodu.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR – podzim 2012

Volila se 1/3 členů horní komory, tj. 27 senátorů.  

V senátním obvodu č. 71 (je tvořen městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice a Polanka nad Odrou) byl senátorem zvolen Ing. Leopold Sulovský z hnutí Ostravak.

 

Volby do zastupitelstev obcí – podzim 2014

Při volbách do Zastupitelstva města Ostravy jsme získali 13,75 % platných hlasů, tj. 10 mandátů. Z toho má hnutí Ostravak tři zástupce na postech náměstků primátora a jednoho jako člena rady města.

V Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme získali 21,36 % platných hlasů, tj.10 mandátů a zároveň i post starostky tohoto městského obvodu.

A byli jsme úspěšní v dalších 11 městských obvodech:

Ostrava-Jih (8 mandátů), Poruba (9 mandátů), Mariánské Hory a Hulváky (1 mandát), Slezská Ostrava (6 mandátů), Plesná (2 mandáty), Hrabová (2 mandáty), Svinov (3 mandáty), Radvanice a Bartovice (2 mandáty), Vítkovice (2 mandáty) a Lhotka (2 mandáty SNK s podporou hnutí Ostravak).

 

Hnutí Ostravak ve volbách v roce 2014 získalo celkem 55 mandátů a 2 mandáty SNK s podporou hnutí Ostravak. 

Ostravak na facebooku Ostravak na twitteru Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Novinky e-mailem