Kdo jsme

Jsme Ostraváci, kterým není lhostejný život v našem městě

Nespokojenost s tím, jakým způsobem vedla naše město politická
reprezentace, nás vyburcovala k veřejné aktivitě.

Klientelismus, arogance moci, neodbornost, nerespektování práva,
neúčelné a nehospodárné nakládání s naším majetkem – to jsou důvody,
které nás přivedly k myšlence zasloužit se o lepší fungování města.

JAK JSME VZNIKLI

Touha po změně nás stvořila, a to nás pohání i dnes

Na počátku roku 2009 jsme založili občanské sdružení “Žijeme ve městě – Naše Ostrava”. Naše snaha pozitivně ovlivňovat politické struktury radnice však většinou narážela na zeď mlčení a nezájmu.

Postupně jsme poodhalovali obrovské množství problémů, jimiž naše město trpí. A to i kvůli neodbornému a arogantnímu tehdejšímu bývalého vedení města, které při rozhodování upřednostňovalo vlastní politické a osobní zájmy nad zájmy občanů.

Jediným demokratickým způsobem, jak bychom mohli získat vliv
na správu našeho města, bylo ucházet se o důvěru voličů v řádných volbách, v nichž bychom jim nabídli své myšlenky, názory a informovali je o tom, jak je naše město spravováno, a být zvoleni do zastupitelstva města.

Proto jsme v lednu 2010 začali vydávat časopis Ostravak a v červenci téhož roku vzniklo politické hnutí Ostravak.

Od začátku jsme se cítili jako nezávislí kandidáti
a nezávislí se cítíme i nadále.

KDO JSME

Jsme občané, pro které je město společným majetkem nás všech

Jsme jedni z vás. Město pro nás není kořistí, ale společným majetkem. Chceme proto, aby byl zodpovědně spravován a nebyly zadlužovány naše děti.

Najdete mezi námi občany, kteří se celý život zabývají palčivými problémy Ostravy. Ať se jedná o oblast životního prostředí, veřejných financí, hospodaření, zdravotnictví, práva, kultury či školství.

Politickou angažovanost nevnímáme a ani
do budoucna vnímat nechceme jako snadný
zdroj příjmů, ale jako veřejnou službu.

BOJUJEME ZA ZMĚNY

Chceme bydlet v čistém a hezkém prostředí, ale bojujeme také za zdraví nás všech

Mezi naše základní cíle patří zlepšení katastrofálního stavu životního prostředí a veřejná kontrola městských financí.

Následně pak chceme docílit všeobecné informovanosti, která by umožnila každému občanovi podílet se na správě města. Díky dostatečné informovanosti si každý bude moci uvědomit vlastní důležitost a práva ve vztahu ke správě města. Ta totiž zdaleka nekončí dnem voleb, ale trvá následující čtyři roky.

Je na čase, abychom si jako občané konečně uvědomili, jaká máme práva a jak se o ně hlásit.

To vy jste zvolili politickou reprezentaci tohoto města, je vámi placena, a měla by proto pro vás i pracovat. A my ve váš prospěch pracovat chceme!

V našem městě chceme docílit změn,
které se dotknou ve prospěch všech občanů.