Mariánské Hory a Hulváky

Rozvoj sportu, kultury, sociální oblasti včetně bezpečnosti a rozšíření volnočasových aktivit všech obyvatel této oblasti.

 • Rozvoj a výstavba dostupného bydlení, včetně bydlení komunitního pro samostatně žijící obyvatele Mariánských Hor a Hulváků.
 • Naše velké téma do blízké budoucnosti bude aplikace obnovitelných zdrojů, jak u stávající, tak samozřejmě nové občanské i bytové výstavby.
 • Pokusit se společně na základě kvalitních projektů usilovat o více dotačních titulů z EU, města, kraje i státu.
 • Obnova stávajících a výstavba nových malých hřišť 
 • Bezplatná právní poradna pro obyvatele obvodu, a to jednou týdně (dluhové, rodinné, pracovní a občanskoprávní poradentství).
 • Vytvoření nového poradního orgánu pro správu a rozvoj MH-H v rámci stávajících i nových projektů. Spolupráce s městem a krajem.
 • Odkup a rekonstrukce kulturního domu v budově starého Žaláku, kde by MH-H získaly staronový sál k pořádání koncertů, plesů, výstav atd. Projekt by zahrnoval i adaptaci zastaralého bytového fondu. 
 • Odkup a rekonstrukce chátrajícího fotbalového stadionu Slovan Mariánské Hory a Hulváky, a tím obnovení jeho víc jak stoleté tradice.
 • Jednání s majiteli o využití bývalé budovy pošty a spojů na Mariánském náměstí a pokusit se o rekonverzi, sloužící např. střední nebo vysoké škole, popř. jiné veřejné instituci. 
 • Společně s kolegy budeme pracovat na odkupu Gollovy vily, která by po rekonstrukci mohla být příjemným místem pro kulturní a společenské centrum. 
 • Podpora již navrženého projektu, tzv. Benátky v hulvácké části, který by měl být dokončený nejpozději v roce 2025. 
 • V neposlední řadě pravidelné informování veřejnosti o dění na radnici a činnosti zvolených radních a zastupitelů.