Petřkovice

Petřkovice, dobré místo pro život!

 • Chceme více zapojit občany do chodu obce
 • Moderní obvod – rozvoj digitální komunikace s občany s využitím sociálních sítí
 • Dotáhneme započaté i plánované investice v rámci Petřkovic (prioritou je oprava mateřské školky)
 • Zlepšení dopravní dostupnosti Petřkovic - budeme se  snažit urychlit vybudování dalšího mostu přes řeku Odru
 • Jde nám o bezpečnost jak v obci, tak na silnicích.
 • Naší prioritou není jen budování staveb, silnic a chodníků, ale také rozvoj kulturního, společenského a duchovního života
 • Podpoříme formální i neformální kulturní a společenské akce pořádané občany a sdruženími z našeho městského obvodu
 • Nadále budeme podporovat kluby seniorů, hasiče a zahrádkáře
 • Zajistíme dostupné sociální služby pro seniory – chceme rozvoj pečovatelské služby a domácí hospicovou péči
 • Chceme pomoci našim seniorům s administrativou, v orientaci ve smlouvách nebo jen s obyčejným navedením trvalého příkazu.
 • Chceme aktivnější zapojení obce do připomínkových řízení a projektů, které se dotýkají občanů Petřkovic v oblasti ochrany životního prostředí a ovzduší
 • Podpora systému třídění odpadu modelem "více třídíš, méně platíš"
 • Budeme vytvářet podmínky s cílem zvýšení dostupnosti informací pro občany v oblasti čerpání dotací na nové zdroje vytápění