Dětský den překoná všechny maximální limity!

24.05.2018 Moravská Ostrava a Přívoz > články

Na Masarykově náměstí to v pátek 1. června bude o adrenalinu, napětí, řádění, vyvádění a překonávání vlastních možností! V čase od 10 do 18 hodin si budou děti vyzkoušet nejrůznější atrakce. „Po předešlých úspěšných oslavách Dne dětí, jež měly tak trochu vzdělávací charakter.

Celý článek

Kolejový absorbér na Frýdlantských mostech

21.05.2018 Statutární město Ostrava > články

Pilotní projekt moderní, zelené a tišší tramvajové tratě na Frýdlantských mostech směrem k zastávce Karolina sklízí kladné ohlasy. 

Celý článek

V Sadu M. Horákové rozšíříme dětské hřiště

18.05.2018 Moravská Ostrava a Přívoz > články

V loňském roce jsme v rámci první etapy výstavby dětského hřiště v Sadu Dr. M. Horákové postavili dětské hřiště s hracími prvky pro děti ve věku do 5 let. V letošním roce budeme pokračovat 2. etapou tak, aby mohl být areály využíván i staršími dětmi

Celý článek

Nejdůležitější vodohospodářská stavba v Ostravě před zahájením

18.05.2018 Slezská Ostrava > články

Nová kanalizace ve Slezské

Vážení občané,

na území Slezské Ostravy se připravuje v současnosti nejdůležitější vodohospodářská stavba ve městě. Jedná se o „rozšíření kanalizačního sběrače B“. Nový sedmikilometrový kanál povede od LDN v Radvanicích přes Hranečník až k Slezskoostravskému hradu, respektive až k sídlišti Kamenec.

 

Celý článek

Změny v hromadné dopravě ve Slezské Ostravě

18.05.2018 Slezská Ostrava > články

Vážení občané,

ráda bych vás informovala o změnách v hromadné dopravě, které se dotýkají našeho obvodu. K těm nejdůležitějším patří zavedení nových linek, úpravy jízdních řádů a alespoň částečné řešení špatné situace s parkováním v blízkosti zoologické zahrady.

 

Celý článek

Mateřské školy 21. století

18.05.2018 Slezská Ostrava > články

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava za podpory statutárního města Ostravy na konci roku 2017 vybavil všech 12 pracovišť mateřských škol informačními a komunikačními technologiemi. 

Celý článek

Projekty oživí veřejný prostor

18.05.2018 Statutární město Ostrava > články

Do druhého ročníku dotačního programu „fajnOVY prostor“, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, přihlásili obyvatelé Ostravy 20 projektových záměrů. Rada města doporučila finanční podporu čtrnácti projektů.

 

Celý článek

Slezská má 13 nových ukazatelů rychlosti

17.05.2018 Slezská Ostrava > články

Vážení občané,

v uplynulých týdnech jsme na území městského obvodu nechali instalovat 13 nových ukazatelů rychlosti, které mají pomoci k většímu bezpečí všech občanů.

 

Celý článek

Připravujeme regeneraci sídliště Kamenec

17.05.2018 Slezská Ostrava > články

Vážení občané, ráda bych vás informovala o změnách, které v příštích měsících čekají sídliště Kamenec. Jedná se převážně o opravy stávajících chodníků a úpravy, případně vznik nových hřišť. Chci vás ubezpečit, že plánovaná regenerace bude prováděna citlivě, především nedojde k žádnému úbytku zelených ploch. Jsem přesvědčena, že sídliště, postavené zhruba před padesáti lety, si zkulturnění a modernizaci zaslouží.

 

Celý článek

Poskytování dotací a darů z rozpočtu našeho obvodu

17.05.2018 Slezská Ostrava > články

Vážení občané,

na prosincovém zastupitelstvu jsme hlasovali o rozpočtu městského obvoduna rok 2018. Opoziční partneři vytkli vedení městského obvodu nízké finančníprostředky ve výši 1 mil. Kč na položce pro dotace spolkům, klubům a zájmovým sdružením, i přesto, že rozpočet vychází z předchozího roku a výše této položky byla stejná i v předchozích letech 2015, 2016 a 2017. Reálné poskytování dotací a darů je uvedeno v přiložené tabulce.

 

Celý článek
Ostravak.info Ing. Leopold Sulovský, senátor za Ostravak hnutí občanů, volební obvod č. 71 Ostrava
Neváhejte nás kontaktovat
Magdalena Kozubová
tajemník hnutí
+420 725 834 898
tajemnik@ostravak.info
Odběr článků e-mailem