Zpět 12/04/2024

Ministerstvo dopravy ČR schválilo záměr výstavby „Severního spoje“

Statutární město Ostrava dlouhodobě usiluje o dostavbu takzvaného Severního spoje. Realizace tohoto projektu by významným způsobem přispěla k dotvoření páteřní dopravní infrastruktury na území moravskoslezské metropole. Po období složitostí, kdy Ostrava dokonce musela podat odvolání proti zamítnutí výstavby ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje, se vývoj otočil pozitivním směrem. Projektový záměr této důležité stavby také nedávno schválila Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky.

Hlavní přínos očekávaného Severního spoje přiblížil náměstek ostravského primátora Břetislav Riger: „V prvé řadě půjde o účelné dopravní propojení městského centra a dálnice D1 s ostravskými obvody Poruba, Martinov a Třebovice, v budoucí návaznosti také na propojení směrem na Hošťálkovice. Severní spoj rovněž znatelně zlepší dopravní situaci na přetížených ulicích Rudné a zejména Opavské. Velmi uleví křižovatce u vodárny. Ta v současné době mnohdy není schopna plynule propustit všechna projíždějící vozidla, a to nejen v čase dopravní špičky.“

Stavba o přibližné délce 3,5 kilometru naváže na již hotový úsek dálničního přivaděče. První etapa stavebních prací se bude týkat oblasti od ukončeného přivaděče z ulice Mariánskohorské až po napojení na ulici Provozní (o přibližné délce 1, 8 km). Druhá etapa zahrne lokalitu od odbočení v ulici Provozní po napojení na ulici Průběžnou o délce cca 1,7 kilometru.

„Investiční záměr stavby Severního spoje byl zadán už v roce 2013, následoval pedologický a geotechnický průzkum, načež jsme přibližně o dva roky později mohli zadat dokumentaci pro územní řízení,“ ohlíží se náměstek primátora Břetislav Riger za vývojem celého projektu. „Bylo provedeno zjištění existence inženýrských sítí, rekognoskace terénu, dendrologický průzkum, biologický průzkum, hluková studie, rozptylová studie a zpracování modelu dopravy. Dokumentaci se podařilo zdárně dokončit v červnu 2020, kdy ještě v témže roce odstartovalo územní řízení stavby.“
Sdílejte článek