Senátní volby 2024

Děkujeme Vám
za finanční podporu hnutí OSTRAVAK

V případě, že jste se rozhodli finančně podpořit naše hnutí při volbách do Senátu Parlamentu České republiky roku 2024 anebo podpořit naši činnost, budeme za to velmi rádi. Naše účetnictví vedeme transparentně a informace o každém přijatém daru – i o tom vašem, najdete na našem zvláštním transparentním účtu č. 115-6659080237/0100, je nutné při poukazování finanční částky postupovat následovně:

Údaje k finanční podpoře

Číslo zvláštního transparentního účtu: 115-6659080237/0100
Variabilní symbol: Rodné číslo, pokud je dárce fyzická osoba / IČ, pokud je dárce právnická osoba
Zpráva pro příjemce: Dar na podporu voleb do Senátu PČR / Dar na podporu činnosti hnutí

Transparentní účty

Dárce, kteří již mají nastavený pro poskytnutí finančního daru trvalý platební příkaz, žádáme o doplnění zprávy pro příjemce, že se jedná o dar s přesnou výše uvedenou specifikací účelu platební transakce.

Když nebude příchozí platba zaslaná na náš zvláštní transparentní účet blíže specifikována, budeme nuceni zaslat finanční dar zpět na účet dárce!

Následně je nutné vytisknout si dvě vyhotovení darovací smlouvy, vyplnit osobní údaje dárce (podle typu smlouvy – fyzická nebo právnická osoba), obě vyhotovení podepsat a doručit na adresu: OSTRAVAK, Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava.

Vzory darovacích smluv jsou ke stažení níže.

Poté, co nám bude Vámi darovaná finanční částka připsána na náš bankovní účet, bude Vám jedno vyhotovení darovací smlouvy podepsané i z naší strany, zasláno poštou zpět na Vaši adresu.

Dále Vás chceme informovat o skutečnosti, že pokud nás finančně podpoříte, jsme ze zákona o volbách do Senátu Parlamentu České republiky povinni 3 dny před dnem konáním samotných voleb zveřejnit na našem webu údaje o všech sponzorech, jejichž dar jsme využili nebo máme v plánu využít na úhradu výdajů kampaně, a to jméno, příjmení, datum narození a obec pobytu (fyzické osoby), resp. název, IČO a adresu sídla (právnické osoby). Dále výše uvedené osobní údaje musíme zveřejnit v seznamu dárců ve výroční zprávě a také jako položku ve výpisu na zvláštním transparentním účtu hnutí OSTRAVAK - Dary a příspěvky.

Děkujeme za Vaši finanční podporu!