Zpět 25/04/2024

Lesní cesty ve Staré Bělé v oblasti Bělského lesa se dočkají obnovy

Neutěšený stav lesních cest v lokalitě Bělského lesa si vyžádal obnovu, která záhy započne. Úsek v celkové délce 1,71 kilometru svým situováním a uspořádáním představuje nejvýznamnější spojnici lesní dopravní sítě mezi severní a jižní částí Bělského lesa, dojde k propojení mezi obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá. Tento projekt navazuje na právě dokončenou stavbu „Cesta vody.“ Po nedlouhých stavebních […]

Neutěšený stav lesních cest v lokalitě Bělského lesa si vyžádal obnovu, která záhy započne. Úsek v celkové délce 1,71 kilometru svým situováním a uspořádáním představuje nejvýznamnější spojnici lesní dopravní sítě mezi severní a jižní částí Bělského lesa, dojde k propojení mezi obvody Ostrava-Jih a Stará Bělá. Tento projekt navazuje na právě dokončenou stavbu „Cesta vody.“ Po nedlouhých stavebních pracích pak dotčený úsek nabídne možnost komfortního prostoru pro chodce i cyklisty a lepší dopravní obslužnost při hospodaření v lese. Bonusem bude výhodnější přístup ke kapli Panny Marie Lurdské a ke studánce Matky Boží (rekonstruované v rámci projektu Cesta vody) z jižní strany od ulice Chrobákova.

 

„Aktuální povrchy řešených účelových komunikací jsou stiženy výtluky, prasklinami, došlo též k rozpadu povrchové sktruktury současného krytu. Bude tedy zapotřebí odstranit stávající horní konstrukční vrstvy a nahradit je novým, zpevněným krytem. V přípravné fázi bylo provedeno srovnání dvou alternativ možného řešení ke srovnání finanční náročnosti oprav, posouzena byla také technická proveditelnost i případné opakování identických poruch. Spolu s opravou komunikací dojde k obnově dotčeného přilehlého terénu a jeho zatravnění,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora.

Zdroj: www.ostrava.cz

Sdílejte článek