Svinov

Svinov

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA

Zastupitel / předseda Finančního výboru / člen Kulturní, školské a sportovní komise

Ing. Daniel Žitník

Ing. Daniel Žitník

Místostarosta - investice, hlasatel, fb, web, IT, kronika