Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Ing. Roman Goryczka

Ing. Roman Goryczka

Zastupitel, místostarosta, předseda Komise pro poskytování účelových dotací a udělování cen městského obvodu

Ivana Šmidáková

Ivana Šmidáková

Zastupitelka, předsedkyně Komise pro sport, volný čas a rodinnou politiku, členka Komise organizační, členka Komise pro školství, vzdělání a kulturu

Ing. Martin Vidura

Ing. Martin Vidura

Zastupitel, předseda finančního výboru, člen Komise bezpečnosti a veřejného pořádku, člen Komise pro sport, volný čas a rodinnou politiku

Ing. Martin Pučok

Ing. Martin Pučok

Člen finančního výboru, člen Komise pro poskytování účelových dotací a udělování cen městského obvodu

Bc. Daniel Filip

Bc. Daniel Filip

Člen kontrolního výboru, člen Komise dopravy a udržitelné mobility, člen Komise pro architekturu a urbanistický rozvoj obvodu

Štěpán Šmidák

Štěpán Šmidák

Člen Komise bezpečnosti a veřejného pořádku, člen Komise dopravy a udržitelné mobility

Ing. David Grendysa, MBA

Ing. David Grendysa, MBA

Člen Komise pro architekturu a urbanistický rozvoj obvodu

Daniel Dziuba

Daniel Dziuba

Člen Komise pro životní prostředí, člen Komise pro sport, volný čas a rodinnou politiku

Mgr. Alžběta Pavlisková

Mgr. Alžběta Pavlisková

Členka Komise sociální, zdravotní a pro hendikepované občany, členka Komise pro udržitelný rozvoj, participaci a MA 21

Mgr. Daniela Klímová

Mgr. Daniela Klímová

Členka Komise sociální, zdravotní a pro hendikepované občany

Ing. Kristýna Vaňková

Ing. Kristýna Vaňková

Členka Komise pro školství, vzdělání a kulturu, členka Komise pro udržitelný rozvoj, participaci a MA 21, členka Komise pro informatiku a smart city

Mgr. Edita Kozinová

Mgr. Edita Kozinová

Členka Komise pro sport, volný čas a rodinnou politiku, členka Komise pro informatiku a smart city

Lenka Hašlerová

Lenka Hašlerová

Členka Komise pro životní prostředí, členka Komise pro informatiku a smart city

Mgr. Eva Vaňková

Mgr. Eva Vaňková

Členka Komise majetkové, členka Komise právní

Bc. Sandra Bolfová

Bc. Sandra Bolfová

Členka Komise pro školství, vzdělání a kulturu, členka Komise pro životní prostředí