Zpět 21/09/2018

Desítky milionů na modernizaci Městské nemocnice Ostrava

Zastupitelé města ve středu 19. září schválili soubor sedmnácti akcí na zpracování dokumentací, realizaci investic, provedení oprav a pořízení vybavení pro nemocnici v celkové hodnotě téměř 61,5 milionu korun. Zhruba 42 milionů bude investováno do nákupu nového přístrojového vybavení, téměř 20 milionů korun bude poskytnuto na realizaci investic a jejich přípravu. Vše bude financováno z Fondu pro rozvoj nemocnice, do kterého město vložilo již 775 milionů korun.

Ještě letos v září bude mít nemocnice nový výpočetní tomograf v hodnotě 13,037 milionu korun.

Z 90 % bude hrazen z fondu, nemocnice bude nákup spolufinancovat 10 %.

Nemocnice disponovala dvěma zařízeními, jedno ale přestalo fungovat vloni v prosinci. Od té doby je funkční pouze tomograf z roku 2014, a to v pavilonu Radiologie a zobrazovacích metod. Druhé již nefunkční zařízení bylo k dispozici na Centrálním příjmu s Emergency. Nový přístroj bude po dodání zprovozněn právě na tomto oddělení, aby pacienti nemuseli být převáženi do vyšetřovny v jiné části nemocnice. Zároveň již nebude docházet k přetěžování techniky i personálu a prodlužování čekacích lhůt.

Do konce roku by měla mít Městská nemocnice Ostrava novou magnetickou rezonanci za cenu do 29,178 milionu korun. Nákup zařízení bude z 90 % financován z fondu pro rozvoj nemocnice, 10 % bude jeho pořízení spolufinancovat MNO.

Jediný přístroj, který v průběhu roku provede až 6,5 tisíce vyšetření, byl pořízen v roce 2003. Je sice stále funkční, ale problematický je jeho servis a také zajištění náhradních dílů na opravu. Na vyšetření jsou objednáváni pacienti z lůžkových oddělení MNO, z terénu a u těžkých úrazů z Emergency. Pokud by došlo k zásadní poruše současné magnetické rezonance, MNO by nebyla schopna vyšetření provést vůbec, přitom čekací lhůta na tento typ vyšetření je až 3 měsíce.

Zastupitelstvo města schválilo nákup a instalaci nových klimatizačních jednotek v hodnotě 121 tisíc korun do budovy E2 – na kardiologii a Centrální příjem s Emergency.

Za 423 tisíc korun bude opravena také trafostanice u budovy Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích. Dokončena bude v září.

Zastupitelstvo města schválilo investiční příspěvek ve výši 250 tisíc korun na „Upgrade elektrické požární signalizace“, který je pro zajištění bezpečnosti MNO nezbytný, a proběhne do konce letošního roku.

Ve stejném termínu bude dokončena za 3,1 milionu korun „Modernizace telekomunikační sítě – ústředny“, která je nezbytná pro zajištění telefonní komunikace. 

Zastupitelé města odsouhlasili částku 281 tisíc korun na vypracování investičního záměru na „Modernizaci a přístavbu Protialkoholní záchytné stanice“. Stávající budova v Kafkově ulici již prostorově nevyhovuje současnému provozu ani provozu ambulancí oddělení psychiatrie. Investiční záměr prověří, jestli bude MNO schopna prostorově naplnit požadavky nové legislativy.

Nové dveře bude mít do konce listopadu pavilon F, kde má sídlo oddělení Rehabilitace. Dodávka a montáž zádveří s nákupem dvou kusů dveří bude stát 290 tisíc korun.

V první polovině příštího roku bude v pavilonu F opravena terasa, a to v hodnotě 670 tisíc korun.

Schválen byl také příspěvek ve výši 4,5 milionu korun na projektovou dokumentaci a realizaci díla na „Úpravu inspekčních pokojů lékařů chirurgie v pavilonu E4“. Realizace je naplánována na červen příštího roku.

Částka 5,3 milionu korun je určena na vypracování projektové dokumentace a vybudování nového pracoviště infuzního stacionáře v 5. podlaží budovy Lékařské pohotovostní služby. Realizace by měla být ukončena v polovině příštího roku.

Zastupitelé města schválili částku 2,359 milionu korun na nákup 17 zdrojů nepřerušovaného napájení UPS (bateriový náhradní zdroj elektrické energie). Zařízení by měla být do konce roku namontována k přístrojům na odděleních interny, porodnice, ortopedie, rehabilitace, na operační sály chirurgie a ORL, na dispečink, do prostor hyperbarické komory a rentgenu. Hrazena bude dodávka, montáž a také technický dohled.  

UPS slouží jako 2. záložní zdroj. Pokud vypadne proud, do 20 sekund naběhne dieselagregát. UPS slouží k pokrytí těchto 20 sekund nebo jako záloha, kdyby dieselagregát selhal. Napájí především přístroje, které zajišťují nebo monitorují životní funkce, např. ventilátory, anesteziologické přístroje, laparoskopické věže, monitory životních funkcí, atd. Zajišťují ale i pokrytí laboratorních analyzátorů, telefonní ústředny nebo serverů.

První a druhé patro budovy Dětského rehabilitačního stacionáře čekají na přelomu prvního a druhého pololetí příštího roku stavební úpravy a výměna vnitřních rozvodů. Zastupitelé města schválili částku 250 tisíc korun na vypracování projektové dokumentace. 

Schválen byl také finanční příspěvek ve výši 436 tisíc korun na vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového technického dispečinku. Jeho sídlo bude ve druhém patře hospodářské budovy v prostorách současné Lékařské knihovny. Realizace je naplánována na příští rok, a to podle projektové dokumentace, která bude hotová letos v listopadu.

Projektová dokumentace za 357 tisíc korun bude vypracována na akci „Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E“. Řešit bude vnitřní stavební a dispoziční úpravy v 1. patře v prostoru stávající ambulantní části oddělení urologie.  Projektová dokumentace bude dokončena v listopadu, realizace je naplánována na 2. polovinu příštího roku. 

K stavebním úpravám za 436 tisíc korun dojde ve 3. patře pavilonu G2 – na neurologii JIP. Upraveny budou v první polovině příštího roku stávající lamelové podhledy včetně osvětlení v prostoru JIP na pokojích a chodbě.

Součástí schváleného materiálu je také částka 480 tisíc korun na stavebně-technický průzkum, vypracování projektové dokumentace a realizaci díla na „Statické zajištění konzoly výtahové šachty nad rampou v pavilonu E2“. Úpravy budou provedeny v květnu 2019.

Tisková zpráva SMO – magistrát

 

Sdílejte článek