Již v roce 2018 uspělo ve volbách ve Vítkovicích hnutí Ostravak. Dostalo se tak do vedení obvodu, avšak po necelých dvou letech byli s prací koaličních partnerů nespokojeni a tak podpořili realizaci změny ve vedení a získali post starosty a jednoho místostarosty.

Od té doby začali tvrdě prosazovat své cíle a realizovat své plány. Značných změn se dočkal park Jožky Jabůrkové, který dnes hojně využívají nejen občané Vítkovic, ale i návštěvníci a pejskaři, pro které zde vznikl nový agility park. Obvod se stará o zdejší hřbitov. Pravidelná údržba zeleně se stala samozřejmostí, po dlouhých letech byl opraven plot hřbitova a na řadu za pár dnů přijde i oprava chodníků na hřbitově. Vznikla zde vsypová loučka, veřejný hrob a provedena byla demolice smuteční síně, která bude nahrazena novým, moderním prostorem.

Ve Vítkovicích se rozrostl také počet akcí pro veřejnost, které se postupně stávají tradicí a oblíbenou příležitostí se setkat se sousedy, známými, ale i vedením radnice, které komunikaci s občany bere jako samozřejmost veřejného života. 

Vlastní iniciativu vyvinul starosta Richard Čermák k řešení problémů, které jsou spojeny s neziskovou organizací Renarkon, a která poskytuje část svých služeb právě ve Vítkovicích. V lednu 2021 jako občan zinicioval petici k přemístění Renarkonu, kterou podepsalo za necelý měsíc více než 800 osob. Ještě před volbami na konci září mohl občanům sdělit, že se nečekané stane brzy skutečností a Renarkon opustí své prostory na Zengrově ulici.

Letošní volby ukázaly, že práce současného vedení v čele s hnutím Ostravak si lidé váží. Ostravak získal 29,26% , tzn. šest zastupitelů, což jednou tolik než v roce 2018. V čele radnice je opět Richard Čermák, který si velice cení hlasů voličů a děkuje jim za důvěru, kterou rozhodně nechce zklamat.

„Plánů a vizí máme ještě nespočet. Prioritou je, aby náš obvod byl oblíbeným místem k životu a stal se přirozenou součástí turistického lákadla Dolní oblasti. V tomto volebním období se chceme dokončit již rozjeté plány a pokračovat v úspěšných projektech, např. prázdninový projekt pro děti a mládež Hrajeme si bez rozdílů. Nadále chceme zvyšovat bezpečnost v našem obvodě, zaměřit se na kvalitu bydlení a možnosti odkupů problémových domů s následnou revitalizací a rozšířením nabídky nájemního bydlení. Nechceme, aby náš obvod byl ghettem Ostravy!“ řekl Richard Čermák.

Zdroj: https://pr.denik.cz/doporucujeme/mestsky-obvod-vitkovice-v-poslednich-dvou-letech-vzkveta-20221024.html, Foto: Jan Vlček