Priority oblasti Slezská Ostrava

„Máme šanci na pozitivní změny!“

Bezpečí
na prvním místě

 • Chceme navýšit počet strážníků městské policie v ulicích Slezské Ostravy
 • Zajistíme více bezpečnostních a dopravních kamer - slušným lidem to nevadí
 • Budeme prosazovat úsekové měření nebo zpomalovací semafor na ul. Bohumínské
 • Budeme i nadále podporovat hasiče, modernizaci jejich budov a vybavení, zasadíme se o výstavbu nové hasičské zbrojnice v Heřmanicích
 • Budeme pokračovat v odstraňování bezdomoveckých osad

Pouze v bezpečném městě se dá budovat budoucnost s kvalitním a spokojeným životem.

Veřejný prostor a kvalitnější bydlení

 • Dokončíme regeneraci sídlišť Kamenec a Nová Osada
 • Budeme pokračovat v opravách chodníků a cest
 • Chceme moderní zastávky MHD
 • Budeme nadále jednat se soukromými vlastníky pozemků, potřebných pro výstavbu nových chodníků
 • Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu
 • Vybudujeme další polozapuštěné kontejnery na komunální odpad
 • Budeme nadále aktivně s městem spolupracovat na dokončení výstavby kanalizací
 • Veřejné budovy osadíme fotovoltaickými panely

Pokud chceme, aby se lidé z našeho města nestěhovali pryč, musíme stále zlepšovat okolní prostředí a pokud chceme, aby se k nám stěhovali i mladí, musí mít šanci na dostupné bydlení.

Sport a volný čas

 • Zajistíme dotaci na výstavbu sportovní tréninkové haly
 • Budeme pokračovat v regeneraci Sadu Max.Gorkého, aby bylo možno jej využít ke sportovním a volnočasovým aktivitám
 • Zachováme finanční podporu sportovním, kulturním a zájmovým spolkům
 • Podpoříme vznik nových tras pro cyklisty
 • Prosadíme větší počet multifunkčních a workoutových hřišť

V každém moderním městě musí mít lidé blízko ke sportu a volnočasovým aktivitám, aniž by museli jezdit přes celé město, nebo ještě dál.

Školství

 • Podpoříme zavedení bilingvní výuky na školách
 • Rozšíříme využití jazykové metody CLIL
 • Budeme pokračovat v modernizaci učeben
 • Vybudujeme na školách nové pracovní učebny – dílny a kuchyňky
 • Zavedeme pokročilé metody ve vzdělávání (virtuální realita)
 • Zajistíme rekonstrukci Učitelského domu na ul. Škrobálkova
 • Školy a školky osadíme fotovoltaickými panely
 • Zvelebíme a upravíme areál MŠ Slívova
 • Budeme prosazovat rozšíření kapacity mateřských školek (i pro dvouleté děti)
 • Budeme nadále pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích budov škol a školek

Víme, že děti a mládež jsou naše budoucnost a naší povinností je, jim zajistit to nejlepší prostředí pro kvalitní vzdělání.

Kultura

 • Vykoupili jsme pozemky pro stavbu nového kulturního domu v MuglinověPostavíme nový kulturní dům pro celou Slezskou Ostravu
 • Budeme pokračovat v činnosti Slezskoostravské galerie (výstavy, workshopy, koncerty)
 • Zrealizujeme stálou výstavu o historii Slezské Ostravy v prostorách Slezskoostravského hraduVydáme třetí díl úspěšné publikace o historii Slezské Ostravy

Nespoléháme se jen na obrovské kulturní akce pro celé město, ale sami si vytváříme komunitní prostředí v mnoha společenských aktivitách.

Sociální věci

 • Navýšíme kapacitu odlehčovací a pečovatelské služby
 • Podporujeme komunitní seniorské bydlení
 • Navýšíme počet vozidel Senior taxi
 • Chceme koupit budovu bývalé školy vedle kostela v Hrušově pro vybudování startovacích bytů pro mladé rodiny

Staráme se o všechny občany, kteří v našem obvodu žijí, ale především o ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce.

Životní prostředí

 • Nepolevíme v nekončícím procesu likvidace černých skládek
 • V boji proti všudypřítomnému prachu navýšíme početprachožroutů“
 • Budeme pokračovat ve výsadbě extenzivních květinových záhonů
 • Vždy budeme chtít zabránit zbytečnému kácení stromů
 • Budeme nadále vysazovat nové stromy a zeleň

I když víme, že jde o celospolečenské téma v mnohém přesahující náš obvod, začínáme hlavně sami u sebe a dáváme tak dobrý příklad všem v našem městě!

Sdílejte článek