Zpět 23/01/2015

ZASTUPITELÉ MORAVSKÉ OSTRAVY A PŘÍVOZ SCHVÁLILI ROZPOČET PRO ROK 2015, PROJEDNALI PRODEJE POZEMKŮ I SITUACI VE VSTUPNÍ HALE RADNICE

Na druhém jednání zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří byli zvoleni pro období let 2014-2018, projednali 18. prosince v budově Nové radnice na Prokešově náměstí kolem čtyřiceti bodů programu. V zásadě plodné diskuze se v závěru stočily k pracovním podmínkám zaměstnanců úřadu.

Obvod bude příští rok hospodařit s 358 miliony korun


Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 předložila místostarostka Lucie Feiková (ČSSD): „Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši 322 milionů korun a financování ve výši 36,5 milionu. Celkové výdaje jsou 358,5 milionu korun. Rozpočtový výhled vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy. Výše kapitálových příjmů bude vycházet z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor v letech 2016-2018.“


Miroslav Svozil (ODS) konstatoval, že předkládaný materiál je připraven vysoce profesionálně, přesto měl několik připomínek. „U běžných výdajů nevidíme zásadní problém, v části kapitálového rozpočtu nás trápí pouhých 11 procent, tedy 40 milionů korun, které půjdou na investice. Je to celkem na hraně. Současný stav investiční bilance z rozpočtu statutárního města je nula. Nejvíc nás mrzí, že priorita městského obvodu – revitalizace bulváru 28. října má v rozpočtu nulu. Včera jsem o tom diskutoval na městě, možná budou kofinancování ještě v průběhu roku přehodnocovat, ale stejně se ptám: Proč nemáme alespoň 10 až 15 milionů na tento projekt v rozpočtu zahrnuto?“


„Investiční transfer města směrem k městským obvodům je plošně nula. Město se bude teprve rozhodovat, kolik a kterým projektům investice poskytne. Budeme usilovat o to, abychom transfer samozřejmě získali,“ odpověděla L. Feiková.


Za politický klub ANO 2011 se o slovo přihlásil Pavel Hudec: „Myslíme si, že dobrý rozpočet by měl mít na investice minimálně 15 procent, což nebylo dodrženo. Nelíbí se nám, že v oblasti místního hospodářství není ani jedna investiční akce.“


Zastupitel Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) uvedl, že veškeré projekty jsou tvořeny na základě návrhů investiční komise, která bude ustanovena v lednu. „Kvalitu rozpočtu nelze odvíjet od toho, kolik peněz jde do investic,“ dodal L. Semerák.


Starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) řekla, že vedení radnice vyvine maximální úsilí, aby od statutárního města obdržel obvod co nejvíce peněz. „Také budeme shánět finance z jiných zdrojů. Příjmová stránka rozpočtu bohužel odpovídá reálné situaci v zemi,“ uzavřela P. Bernfeldová.


Návrh rozpočtu byl přijat – pro hlasovalo 19 zastupitelů, proti 4, zdrželo se 12.
Městský obvod hodlá v roce 2015 mimo jiné pokračovat v regeneraci sídliště Šalamouna a Fifejdy II, upravit park Petra Bezruče a rekonstruovat parkoviště na ulici Ahepjukova. Vybraným školským zařízením bude zateplena budova, vyměněna okna, opraveno venkovní hřiště a zahrada. Počítá se také s příspěvkem na plavecký výcvik žáků ZŠ či podporu ozdravných pobytů dětí.

Pozemky pod garážemi chce obvod prodat, garážníci žádají o dar


Návrh na prodej pozemků par. č. 4131/1, parc. č. 4131/2, parc. č. 4131/3 a parc. č. 4131/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pelclova) nebyl přijat. Pozemky pod garážemi se rada městského obvodu rozhodla vlastníkům garáží od března 2013 pronajímat. V červnu od nich obdržela žádost o bezúplatný převod. Zastupitelstvo v září téhož roku rozhodlo, že s bezúplatným převodem nesouhlasí, ale vydává souhlasné stanovisko s prodejem.


„Garáže stojí na pozemku bez příjezdové komunikace, jezdíme k nim v podstatě načerno. Podle mě je pozemek pro obec bezcenný, proto žádáme o bezúplatný převod,“ vyjádřil se majitel jedné z garáží. Starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) vysvětlila historii čtyř pozemků a důvod, proč je pro obec bezúplatný převod nepřípustný: „Pozemky tvoří vnitroblok domů. Prověřováním jsme zjistili existující nesoulad vlastníka stavby a vlastníka pozemku, který nebyl nijak řešen. Tudíž jsme garážníky vyzvali k uzavření nájemní smlouvy a oni podali žádost o bezúplatný převod. Městský obvod jako řádný hospodář s ním ale nemůže souhlasit.“
Materiál nebyl přijat, podle starostky se k němu v budoucnu zastupitelé vrátí.

Světelné podmínky v hale nové radnice jsou dostatečné


Poslední bod programu – Různé – byl věnován mezi jinými také budově bývalé České spořitelny na náměstí Dr. E. Beneše, do níž se koncem roku přestěhoval Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. O intimitu jednání a světelnou pohodu zaměstnanců projevila obavy Zuzana Ožanová (ANO 2011): „Zajímá mě, jak jsou dodržovány určité zásady diskrétnosti při jednání s občany a také, zda bylo investováno do zlepšení světelných podmínek pro úředníky.“


„Situací ve vstupní hale radnice se zabýváme. V současné době máme za to, že pokud občané nehovoří příliš hlasitě, je dodržování komfortní zóny při projednávání jejich záležitostí splněno. Nechali jsme vypracovat hlukovou studii a jsme připraveni se jejími závěry řídit. Zkoumány byly také světelné podmínky. Hygiena je shledala dostatečnými, pouze ve dvou případech jsme je vylepšili stropními lampami. Příští rok počítáme navíc s výměnou osvětlovacích trubic za širokospektrální, což situaci velmi pomůže,“ sdělila tajemnice úřadu Leona Vaňková.

Zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu se opět sejdou za dva měsíce, tedy 26. února 2015.

Sdílejte článek