Zpět 30/08/2011

Zástupci hnutí Ostravak zavedli jako první v Ostravě elektronické aukce v investicích v městském obvodu MOaPVyužívání Městského nákupního portálu a systému elektronických aukcí při soutěžení v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací a stavebních prací je dalším krokem naších zástupců za politické hnutí Ostravak ve vedení radnice MOaP, který vede k úsporám a větší transparentnosti.

  Odbor investic MOaP, spadající pod dikci místostarosty Dalibora Mouky (hnuti Ostravak), je průkopníkem v elektronické aukci. Systém je dle našeho názoru nejtransparentnějším způsobem, jak dosáhnout nejnižší cenu při realizaci těchto zakázek. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že vyžaduje dokonalou přípravu zadávacích podmínek, úzké zapojení techniků do projektu již v okamžiku jeho tvorby a tvrdé hájení zájmu obvodu při samotných realizacích.
Jsme zhruba v druhé polovině stavební sezony a již nyní lze konstatovat, že elektronické aukce jsou přínosem. Samotný systém spočívá v tom, že po vyhlášení soutěžní zakázky, nabídnou zájemci cenu obálkovou metodou. Otevřením obálek obvykle soutěže končí. V případě elektronické aukce se od nejnižší obálkové ceny vlastně začíná. Každý z účastníků získá svůj elektronický přístup a má možnost soutěžit proti poslední nejnižší ceně. Ta je jedinou informací na monitoru. Pro ilustraci, co se týče projektových dokumentací, ty byly v minulosti soutěženy v cenách blízkých předpokladu. Přiložená tabulka hovoří sama za sebe, viz příloha článku sobour „Příklady výsledků elektronických aukcí na MOaP“.
Co se týče soutěžení stavebních prací, je obvod MOaP první, který elektronické aukce v rámci města využil. Jednalo se o investiční akci MŠ Hornická – zateplení, výměna oken, střecha a rekonstrukce zahrady. Zde byly předpokládané náklady 13 000 000 Kč, nejnižší cena v obálce 10 500 000 Kč a nakonec došlo elektronickou aukcí k vysoutěžení na 7 990 000 Kč. Úspora 5 010 000 Kč.
Už nyní můžeme občany ujistit, že v nastoupeném trendu hodláme pokračovat i do budoucna. 
Sdílejte článek