Zpět 16/03/2020

Víte že….

Zastupitelstvo statutárního města Ostrava projednávalo dne 4. 3. 2020 záměr prodeje budovy restaurace Spolek včetně pozemku s letní zahrádkou.

Materiál v nás vyvolal řadu ❓❓❓❓ a po dlouhé diskuzi byl z jednání na náš popud stažen.

Základní fakta:

  • Jedná se o historickou budovu z roku 1871, kterou městu daroval Spolek řemeslníků.
  • Budova včetně pozemků je dlouhodobě pronajata společnosti 3E PROJEKT, a.s. za roční nájemné 1 080 694,95 Kč.
  • Město řadu let ví o nutnosti rekonstrukce, kterou stále odkládá, přestože existuje projekt a jeho realizace je zapracována do rozpočtu let 2020-2023.
  •  Materiál byl zastupitelstvu předložen na základě žádosti porady vedení, což není zcela běžné. Většinou se majetek prodává, respektive záměr prodeje předkládá, na základě žádosti třetí osoby.
  • Materiál obsahoval informaci o předpokládaných nákladech na rekonstrukci ve výši cca 8 mil. Kč, kdežto náměstkyně primátora Z. Bajgarová hovořila o částce cca 60 mil. Kč.

 

 

Sdílejte článek