Zpět 15/10/2020

Víte, že… svinovská sýpka je třetí nejstarší stavbou v Ostravě

Aspoň takto se to ve Svinově traduje. Pojďme se alespoň „na nádech“ ponořit do její historie a zjistit, jak to s tím stářím je. Jak je obecně známo, nejstarší písemná zmínka o Svinovu pochází z roku 1265, kdy je Schönebrunne zmíněn v listině olomouckého biskupa Bruna jako klášterní ves cisterciánského kláštera ve Velehradě.

Internetová Wikipedie spojuje s rokem 1553 existenci svinovské tvrze a umísťuje ji na adresu sýpky. Nezdá se to však úplně pravděpodobné. Jediným ověřeným veřejným zdrojem popisujícím historii sýpky tak jsou Císařské povinné otisky stabilního katastru z první poloviny 19. století zachycující kamennou budovu sýpky (tj. bez přístavby) v půdorysu, který známe dnes.

Veřejných informací o historii sýpky není mnoho. Naštěstí v roce 2015 provedli Mgr. Romana Rosová a Mgr. Martin Strakoš stavebně-historický průzkum sýpky a poodhalili tak kousek neznámé historie Svinova. Objekt, jehož je sýpka součástí, je tvořen dvěma budovami. Vznik novější (východní) budovy spadá do druhé třetiny 19. století. Datování výstavby samotné budovy sýpky je poněkud obtížnější.

Dnes chápeme sýpku jako jednolitou stavbu, ale takovou ve skutečnosti není. Jedná se o budovu, která se v průběhu staletí vyvíjela a dnešní podoby dosáhla v 18. století. Objekt, ze kterého vznikla sýpka, byl součástí hospodářského dvora Vlčků (Wilczků) a byl zmiňován již v 16. století. Jednalo se o tzv. Velký dvůr v části obce zvané Velká strana. Navzdory názvu se dle popisu z roku 1665 jednalo o dvůr spíše menší především tvořený dřevěnými budovami. Pouze obytná budova byla z části tvořena kamenným zdivem.

 Dle výše uvedeného výzkumu pak lze (s významnou mírou pravděpodobnosti) tuto zděnou část ztotožnit s dochovaným sklepem a východní klenutou částí sýpky.“ Součástí výzkumu bylo i dendrochronologické datování krovu, které určilo jeho vznik (resp. dobu pokácení stromů, ze kterých byly vytesány trámy) na období kolem roku 1750. V tomto období byla sýpka vystavěna do dnešní podoby a zřejmě začala plnit svou z názvu vyplývající funkci.

Svinovská tvrz je v historických pramenech zmiňována ještě v polovině 17. století a pravděpodobně se nacházela v lokalitě Velkého dvora. Oproti dříve akceptovanému názoru však svinovská sýpka onou tvrzí není. Díky ochotě autorů podělit se o výsledky své práce, jejíž rozsah a informační hodnota přesahují ambice tohoto článku, můžeme vnímat Svinov zase o něco barevněji. A zároveň doufat, že není daleko doba, kdy sýpka bude psát novou a veselejší kapitolu své historie.

 

 

Sdílejte článek