Zpět 26/04/2019

Veřejná debata k pokračování projektu „Regenerace sídliště Šalamouna II.“

Ve středu 24. 4. nejen, že slavil svátek Jiří – a jak pořekadlo praví „ Z děr vylézají hadi a štíři“ a Baník postoupil do finále poháru, ale konala se také veřejná debata k pokračování projektu Regenerace sídliště Šalamouna II. , které se zúčastnili i naši zastupitelé Petra Bernfeldová a Daniel Horváth.  

Debata se konala v jídelně ZŠ Zelená, zúčastnilo se jí cca 40 osob všech věkových kategorií. Málo na to, že předmětné lokalitě žije 2 500 obyvatel. Prezentaci plánované revitalizace veřejného prostranství na sídlišti Šalamouna II představila Ing. arch. Seitzová.

Revitalizace by měla plynule navázat na revitalizace sídliště Šalamouna I a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na ní pracuje již od roku 2017, kdy byla prováděna analýza dané lokality. Počátkem letošního roku proběhlo dotazníkové šetření, kdy bylo do domácností rozdáno 1070 dotazníků. Jejich návratnost byla 13%. Bohužel většina přítomných se shodla a zasteskla si, že dotazník ve své schránce nenašli a nemohli tak vyjádřit své nápady. V rámci debaty však byly vysloveny hlavní problémy dané lokality – nedostatek parkovacích míst, nízká bezpečnost. Hlavním pozitivem v dané lokalitě je stávající zeleň, která by měla být zachována a využita k aktivnímu komunitnímu životu, o který mají občané zájem.

Vedení městského obvodu přislíbilo, že prezentaci včetně dotazníkového šetření zveřejní na svých webových stránkách a s ohledem na zájem občanů bude realizovat další veřejné debaty v rámci jednotlivých etap, do kterých bude realizace celého projektu rozdělena. Zde by se již řešily konkrétní návrhy revitalizace veřejných prostor, právě na základě návrhů občanů. Počátek samotné realizace jednotlivých etap odhaduje na rok 2021/2022.

V rámci debaty byly vzneseny dotazy i mimo danou problematiku – týkaly se např. ubytovny na ul. Výstavní v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky, zavedení parkovací zóny v celé lokalitě Šalamouna – zde jsme v „přímém přenose“ slyšeli rozdílnost názorů dvou členů rady městského obvodu, kteří v dané lokalitě bydlí, osudu bývalého areálu VŠB na ul. dr. Malého a dalších konkrétních problémů v dané lokalitě.

 

Sdílejte článek