Zpět 15/05/2017

VĚRA ŠPINAROVÁ DOSTALA CENU MĚSTA IN MEMORIAM. OSTRAVA CHCE DAROVAT POZEMKY UNIVERZITĚ. OBČANÉ MAJÍ OBAVY ZE VZNIKU DALŠÍ VYLOUČENÉ LOKALITY

V pořadí 26. zasedání ostravských zastupitelů ve volebním období 2014-2018 se uskutečnilo ve středu 10. května v budově Nové radnice. Projednání necelých 60 bodů programu zabralo tentokrát přítomným 4 hodiny času.  

Město projevilo uznání a úctu zesnulé Věře Špinarové

Syn zpěvačky Věry Špinarové, která zemřela 26. března 2017, převzal Cenu města Ostravy. In memoriam jí ocenění udělili ostravští zastupitelé jako projev úcty a uznání za uměleckou činnost.

Z rukou primátora Tomáše Macury (ANO 2011) převzal cenu, s níž se pojí peněžitý dar, Adam Pavlík. „Máma by si toho moc vážila. Byla Ostravačkou každým coulem,“ řekl A. Pavlík.

Věra Špinarová se narodila 22. prosince 1951 v Pohořelicích. Patřila mezi výrazné osobnosti české a československé populární hudby.

Ostravská univerzita získá pozemky pro nové fakulty

„Dlouhodobým záměrem města je podporovat univerzitní funkci Ostravy,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO 2011) s tím, že mezi priority Ostravské univerzity patří momentálně tři projekty – vybudování Fakulty umění, Centra zdravého pohybu a otevření oboru stomatologie v rámci Lékařské fakulty. Univerzita se na vedení města obrátila s žádostí o vytipování možných pozemků a podporu při zpracování projektové dokumentace. „Materiál, který vám předkládám, řeší pozemky pro Fakultu umění a Centrum zdravého pohybu,“ doplnil Macura.

Ostravská univerzita hodlá pro realizaci prvních dvou projektů využít dotační titul MŠMT. Zastupitelé se shodli, že jí darují necelé 3,3 hektary pozemků za Národním divadlem moravskoslezským. Fakulta umění a Centrum zdravého pohybu by na nich měly vyrůst do roku 2020.

„Řešili jsme několik možných lokalit umístění. Uvažovali jsme o Černé louce, Nové Karolině, okolí bývalého Bauhausu…. Nakonec se jako nejvhodnější jeví právě prostor za dílnami Národního divadla. Dnes jde o mrtvé území, pro které nemáme rozumné využití. Výstavbou objektů Ostravské univerzity dojde k propojení Černé louky s Karolinou,“ vysvětlil primátor.

Zastupitel Lumír Palyza (ČSSD) se zajímal o osud světa miniatur Miniuni, který se v plánované lokalitě nachází: „Domnívám se, že vzhledem k tomu, že do Miniuni investovalo město nemalé prostředky, byla by velká škoda o něj přijít. Projekt univerzity ale jako klub rozhodně vítáme.“ Náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011) odpověděl, že už je zpracován plán na přemístění Miniuni blíž ke Slezskoostravskému hradu.

Spolek Slezská pro život žádá město o prošetření situace v ulici Na Jánské

V rámci bodu Dotazy, připomínky a podněty občanů města vystoupil jednatel Spolku Slezská pro život Pavel Horák. Seznámil zastupitele s tím, že v ulici Na Jánské staví investor nové domy v rozporu s koncepcí bydlení města, ohrožuje bezpečnost osob, omezuje jejich pohyb a znečišťuje okolí.

„Z důvodu nedostatečné komunikace ze strany městského obvodu Slezská Ostrava žádáme zastupitele města, aby prošetřili dodatečné vydání kolaudačního souhlasu. Bytové domy jsou stavěny jako sociální bydlení. Obáváme se koncentrace kriminality,“ řekl P. Horák.

Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) se vyjádřil, že o situaci nevěděl a rozhodně nechá postup stavebního úřadu Slezské Ostravy prověřit. „Nikdo nemá zájem vytvářet další vyloučené lokality. Podnětem se budeme zcela jistě zabývat,“ sdělili T. Macura.

 

Další zasedání zastupitelů města Ostravy je naplánováno na 21. června 2017.

 

Sdílejte článek