Zpět 04/06/2019

Ve Svinově už hlásí první úspěchy v návratu opylovačů!

V souladu s naší snahou o zvýšení biodiverzity životního prostředí, jsme se rozhodli pro změnu v managementu údržby některých travnatých ploch. 

Konkrétně podél cyklostezky vedoucí od prodejny Lidl ke Svinovským mostům podél ulice Opavská jsme ponechali travnatý porost vyššího vzrůstu. Díky specifickým místním podmínkám (charakter travnatého porostu, mraveniště) jsme zde prakticky okamžitě zaznamenali výskyt tří druhů modrásků a jednoho druhu okáče. Také nám tady poletují babočky bodlákové, které minulý pátek přilétly v nemalém počtu na své trase ze severní Afriky. Finální podoba lokality by měla zahrnovat parkový charakter travnatých pásů podél chodníků a chodníčků a ponechání vzrostlé louky v širokém pásu uprostřed předmětných pozemků. Tento bude podléhat mozaikové seči s odvozem biomasy. Snad se nám podaří (i s podporou zpěvného ptactva) dosáhnout většího rozšíření bylinných druhů v travním porostu, tedy i zvýšení atraktivity lokality pro další druhy motýlů.
Daniel Žitník – místostarosta MOb Svinov
P.S. … a slunéčkům se tam taky daří 

 

Sdílejte článek