Zpět 20/02/2019

TRANSFORMACE POBYTOVÝCH SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK

Na podzim loňského roku byla zahájena výstavba pěti domků určených pro 60 klientů Čtyřlístku. Nové bydlení dostanou obyvatelé domovů Barevný svět a Na Liščině letos v září. U přípravy projektu i zahájení samotné realizace byl Michal Mariánek, v té době náměstek primátora za naše hnutí. Jsme rádi, že jsme u podobných projektů mohli být, a že se daří pracovat na transformaci pobytových služeb tak, aby lidé se zdravotním handicapem měli možnost bydlet v běžném prostředí.  

Pro klienty v Domovech Barevný svět (82 klientů), na Liščině (54 klientů) a Jandova (23 klientů) bude ve dvou etapách postaveno a zrekonstruováno 13 domů,ve kterých bude poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem transformace pobytových služeb je změna současného způsobu života lidí s mentálním postižením, které je často kombinováno se zdravotním handicapem.

Dvě etapy, v rámci kterých bude postaveno a rekonstruováno celkem 13 objektů pro celkem 159 klientů organizace Čtyřlístek, bude dokončeno v roce 2021.

Organizace Čtyřlístek poskytuje pobytovou i ambulantní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská) a čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová).

Celkové náklady pro obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude činit více než 230 milionů korun. Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací bude zaplacen z rozpočtu města.

1. ETAPA

První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů, kteří se přestěhují z domovů Barevný svět a Na Liščině. Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů.

Pro 24 klientů Domova Barevný svět budou vybudovány dvě novostavby v městském obvodě Nová Bělá a Ostrava-Jih v části Výškovice. Projekt „Transformace Domova Barevný svět“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 35,3 milionu korun. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 41 milionu korun.

Pro 36 klientů Domova na Liščině budou vybudovány tři novostavby v městských obvodech Petřkovice a Slezská Ostrava v části Hrušov. Projekt „Transformace Domova na Liščině“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 49,4 milionu korun. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 56 milionu korun.

Do pěti nových domů se klienti podle předpokladů přestěhují na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2019. Klienti, kteří se přestěhují v první etapě, mají lehčí tělesné postižení než ti, kteří získají nové bydlení ve druhé etapě. Domy z ní budou vybaveny např. speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta.

2. ETAPA

Druhá etapa počítá s osmi domy pro celkem 99 klientů, kdy jeden z domů se třemi domácnostmi bude určen pro 18 osob. Radní města rozhodli o výběru dodavatele dvou novostaveb – jedné ve Lhotce na Petřkovické ulici a druhé ve Slezské Ostravě na Trnkovecké. Za cenu 30,48 milionu korun obě postaví vítěz veřejné zakázky společnost SV UNIPS s.r.o. Výstavba je součástí projektu Transformace Domova Na Liščině II.  

Jedná se o dvě novostavby ve tvaru písmene L, jednopodlažní, nepodsklepené, s valbovou střechou. V každém objektu budou umístěny dvě bytové jednotky pro 12 osob se zdravotním postižením. Součástí výstavby jsou zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocení objektu.

Celkové náklady projektu včetně vybavení činí 47 milionů korun, přičemž projekt bude až z 85 % financován z rozpočtu IROP, z 5 % ze státního rozpočtu (celkem max. 42,5 milionu korun). Zbývajících 10 % z celkových nákladů (4,7 milionu korun)  bude dofinancováno z rozpočtu města.

Na konci obou etap bude přestěhováno do nových a zrekonstruovaných 13 domů celkem 159 klientů Čtyřlístku. V současné době žije v Domovech Barevný svět 82 klientů, v Domově na Liščině 54 klientů a v Domově Jandova 23 klientů.

Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z fondů EU bude činit více než 230 milionů korun.

 

 

Sdílejte článek