Zpět 06/05/2021

Slezská Ostrava plánuje výstavbu sportovní haly v Koblově.

Ta je navržena v místě stávající tělocvičny, která je kapacitně nevyhovující a technicky zastaralá. Stavba bude využívána pro školní tělocvik, volnočasové sportovní aktivity jako je basketbal, nohejbal, badminton, ale i pro kulturní a společenské akce. Předpokládané náklady činí 75 mil. korun.

„Na stavbu je již vydáno stavební povolení, nyní obvod čeká na rozhodnutí o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury, která vyhlásila dotační program, do kterého se obvod se svým projektem přihlásil mezi prvními“ řekl Roman Goryczka, místostarosta.

 

 

Sdílejte článek