Zpět 30/06/2021

Slezská Ostrava ocenila významné osobnosti

V pondělí 28. června se na Slezskoostravském hradě uskutečnilo slavnostní předání cen osobnostem Slezské Ostravy. Pro jednotlivé kategorie byly nominovány širokou veřejností. Všechny kategorie mají ve svých řadách mnoho skvělých občanů, kteří se svou aktivitou podílejí na rozvoji městského obvodu, proto bylo náročné vybrat ty nejlepší z nich.

.„Jsem rád, že mohu za Slezskou Ostravu poděkovat mimořádným osobnostem našeho obvodu i těm, kteří v našem obvodu působí, pomáhají při jeho rozvoji a šíří jeho dobré jméno. Na Slezské působí spousta spolků, klubů a organizací, které v rámci celoroční činnosti zajišťují nejrůznější sportovní, kulturní či volnočasové aktivity. Aktuálně musím vyzdvihnout naše dobrovolné hasiče, kteří se minulý týden aktivně zapojili do pomoci jihomoravským obcím postiženým tornádem, a to jak pomocí přímo v místě, tak organizací materiální sbírky,“ řekl v úvodu starosta městského obvodu Slezská Ostrava.

Mezi oceněnými byli nejen lidé známí mezi místními, ale i celostátně uznávané osobnosti. Velké gesto udělal pan Milan Moldřík, občan Kunčic oceněný za rozvoj sousedského života, jenž před  obce Hrušky, která byla minulý týden zasažena tornádem. Obdobně zareagoval i Rastislav Maďar oceněný v oblasti sociální a zdravotní. „Myslím, že vlna solidarity, která se v České republice vzedmula, je úžasná. Kromě získané finanční odměny přispěji i z osobních prostředků,“ uvedl Rastislav Maďar.

Oblíbený ostravský herec Štěpán Kozub si přišel pro ocenění v oblasti kultury v doprovodu s manželkou, dcerou i maminkou. „Ocenění Slezské Ostravy mě moc potěšilo,“ uvedl Štěpán Kozub a dodal, že žije ve Slezské Ostravě více než dva roky, líbí se mu tady a cítí se již Slezskoostravákem.

V oblasti sportu byl oceněn fotbalový brankář a současný šéf fotbalové akademie na Bazalech Tomáš Bernady.Za šíření dobrého jména obvodu získal cenu další bývalý fotbalista a reprezentant Československa, dnes slezskoostravský podnikatel a manažer staré gardy Baníku Ostrava Petr Zajaroš. Ocenění v oblasti volného času získala Alena Hlaváčková, a to za práci s dětmi z Koblova, zejména v rámci TJ Sokol Koblov. Za dobrovolnickou činnost získal cenu Radovan Šugar, a to za dlouholetou obětavou práci pro sbor dobrovolných hasičů v Ostravě-Heřmanicích, kde působí jako starosta sboru a dlouhodobě se věnuje práci s mladými hasiči. Za záchranu lidského života byli oceněni tři strážníci Městské policie Ostrava Monika Hueberová, Štefan Mirga a Pavel Skalický. Za společenskou odpovědnost získal ocenění zakladatel spolku Pestré vrstvy Jan Lenart a v oblasti vzdělávání dlouholetá ředitelka MŠ Požární Lenka Anežková. Radnice ocenila i zástupce dvou firem. V kategorii malých a středních podniků získala ocenění firma Gamin, která v obvodu podniká a významně se věnuje společenské odpovědnosti. V kategorii velkých firem byla oceněna společnost Heimstaden Czech, která ve Slezské Ostravě vlastní více než 1350 bytů, do nichž v posledních letech investuje stovky milionů korun a přispívá tak i k proměně někdejších sociálně-vyloučených lokalit.  

Oceněné osobnosti jako poděkování za jejich dlouholetou činnost a přínos pro městský obvod získaly pamětní plaketu, finanční odměnu, víno a slavnostní kytici.

 

 

Sdílejte článek