Zpět 25/09/2017

Školka – ještě jeden zajímavý nápad

Člověk staví dům a staví jej pro sebe a snad i své děti. V Hrabové plánujeme výstavbu nové školky, kterou nestavíme pro sebe, ale pro generace dětí, které ji budou navštěvovat, učit se a časem do ní vodit své děti a vzpomínat na to jaké to bylo, když do té školky chodili oni sami.  

Děti formují rodiče, učitelé, ale i prostředí ve kterém vyrůstají a poznávají svět. Nemám pochyby o kvalitě pedagogů v naší školce, nemám dokonce pochyby o kvalitě projektu plánované školky. Jen jsem se zamyslel nad nápadem umístit školku jinam, než je tradiční adresa na ulici Viktora Huga, byť jsem si tuto variantu dříve nebyl schopen představit. Ale změna je život a ve chvíli, kdy se začalo hovořit o přístavbě prostoru pro kulturní vyžití občanů k budově úřadu naší obce, mi přemístění, právě na atraktivnější místo nevyužitého prostranství za budovou úřadu, začalo dávat smysl. V případě, že by stávající projekt šel použít i na nevyužitém prostranství za budovou úřadu, stojí zvážit pozitiva a negativa přerušení rozběhnutého projektu. Jaké tedy dle mého názoru jsou?

 

Pozitiva:

–          Atraktivnější a klidnější místo pro děti a jejich rozvoj.

–          Využití přístavby úřadu pro potřeby školky.

–          Při pořádání větších akcí, mimo provozní dobu školky, může být zázemí akce přesunuto právě do školky.

–          Vznikne kvalitní střed obce – úřad, pošta, školka, park….

–          Dobrá dostupnost pro všechny občany Hrabové (i s ohledem na výstavbu rodinných domů).

–          Po dobu výstavby není nutné hledat náhradní prostory.

–          Možnost využít pozemek na V. Huga pro výstavbu např. polyfunkčního bytového domu obce.

 

Negativa:

–          Již byly vynaloženy určité finanční náklady na přípravné práce.

–          Vynaložená energie.

–          Změna tradičního místa.

–          Po určitou dobu bude v prostoru po školce proluka.

 

Stojí za to se nad výše uvedeným zamyslet a přehodnotit záměr? Zvlášť ve chvíli, kdy ještě není vydáno stavební povolení a „nekope se“?

 

Sdílejte článek