Zpět 08/11/2022

Senátor Sulovský: Pozměňovací návrhy jdou proti směrnicím EU i českému právu

V Senátu byl na našem výboru VHZD projednán návrh zákona, kterým se mění zákon o významné tržní síle (dále jen ZVTS) při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o významné tržní síle reguluje zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s prodejem potravin souvisejícími.

Byl jsem jednak zpravodajem, a navíc jsem podal 6 pozměňovacích návrhů. 

Navrhnul jsem ze zákona vypustit Obce – jednak pro odstranění enormní administrativní zátěž, která není vykoupena žádným prospěchem adresátů ZVTS. U obcí totiž neexistuje možnost zneužívání významné tržní síly, protože žádnou významnou tržní sílu na trhu s potravinami nemají. Obce nedisponují ani teoretickou možností zneužívat své vyjednávací síly a ani nemají kapacity pro kontrolu kupních smluv na potraviny z pohledu velice specializované úpravy ZVTS. Jejich zařazení do této novely je nesmysl – tyto pozměňovací návrhy ale na Výboru neprošly.

Další moje návrhy směřovaly k odstranění legislativních i věcných chyb, kdy aplikace jednoho odstavce vylučuje aplikaci druhého. Vznikla by tak absurdní situace, kdy odběratel bude mít významnou tržní sílu vůči dodavateli, který je obratově větší a v silnější vyjednávací pozici atd. Zcela by se tak popřel smysl a účel Směrnice. A to by mělo i právní následky pro ČR ze strany EU. Další nedostatek spočívá v nekoncepčním zavádění několika pravidel výpočtu obratu.  Navržený ZVTS počítá konsolidovaný obrat dosažený bez ohledu na území, a to v měně EURO, kdežto na jiném místě novely ZVTS zavádí obrat pouze na území České republiky v měně Kč. Ani tento pozměňovací návrh ale nebyl Výborem přijat.  

Ostatní moje návrhy Výbor přijal, jednalo se stručně o tyto návrhy změn:

Nejprve jsem navrhnul odstranění podmínky protiplnění za slevu.

Poslaneckým pozměňovacím návrhem doplněná nekalá obchodní praktika zaváděla tzv. protiplnění za slevu, tzn., že odběratel s významnou tržní silou by nově měl povinnost poskytnout za slevu přiměřené protiplnění. 

V podstatě se jednalo o zákonem vnucený podmíněný prodej – což je nedovolená obchodní praktika.

Zkusme si to ilustrovat na prodeji čehokoli, třeba vozidla. Dostane-li kupující slevu na vůz, automaticky by se stal dlužníkem prodejce.  Jaká by to ale pak byla sleva?

Kupující by totiž musel poskytnout prodejci protiplnění –  můžeme s humorem domýšlet – např. že kupující by musel prodejci zdarma umývat podlahu v autosalonu apod. Prostě nesmysl.

Dalším vážným nedostatkem novely bylo přidaní neodůvodněné nekalé obchodní praktiky, jdoucí nad rámec stávajícího platného a účinného znění ZVTS a rovněž nad rámec Směrnice.

V případě jejího zavedení by hrozilo, že odběratelé s významnou tržní silou se dopustí přestupku, neboť převezmou nepravdivou informaci od svých dodavatelů, přičemž dodavatelé nijak odpovědní nejsou. Tedy naprosto nesmyslné a navíc se krylo s už existující úpravou.

Plénum Senátu nakonec moje pozměňovací návrhy nepřijal a zákon vrátil poslancům ve znění polaneckých pozměnovacích návrhů.

Leopold Sulovský, senátor

Sdílejte článek