Zpět 01/03/2016

Rozpočet schválen. Úklid listí v Porubě, je ve smlouvě za 46 mil. Kč.

Dne 17. 12. 2015 od 16:00 se konalo 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba.  Snahy o finanční změny v rozpočtu nebyly vyslyšeny. Není se co divit. Úřad, po reformách místostarostky Bajgarové (zaměstnávání svých známých a kamarádů), nabobtnal z původních 420 zaměstnanců, na 447. V konečném důsledku se jedná v mzdové kapitole nárůst o téměř 10 %, přičemž podle ÚZ jsou to jen 3%.

Odpověď místostarostky Ing. Válkové zněla: Navýšení je o cca 10 mil. Kč, zhruba 3 mil. Kč si vyžádá schválený nárůst mezd úředníků, další 3 mil. Kč jsou kryty z úřadu práce a z Kulturního centra, které jsme zrušili. Z tohoto důvodu musíme vyplatit mzdové prostředky, plus odstupné.

Hnutí Ostravak  připomnělo, že rozpočet je o prioritách a navrhlo zvýšit bezpečnost v obvodu, po kterém občané volají. PČR a městská policie vytipovala pět závadových lokalit. Pan starosta přislíbil, že se budou hledat finanční prostředky. Uvidíme, zda nezůstane u jen slibů.

Dalším bodem programu byla diskuze týkající se úklidů listí v Porubě. Předseda kontrolního výboru p. Gajdáček informoval, že platíme nemalou částkou firmu, která ovšem listí neuklízí. Připomněl také sankce: 10.000 Kč za každý den a 1m2 bez uklizeného listí.

Místostarosta Malík sdělil, že zatím nikdy tuto sankci nevyužil a občas posílá uklízet pracovníky veřejně prospěšných prací. Na dotaz proč je tam posílá, když platíme firmu, již uspokojivě neodpověděl.

Přijďte a poslechněte si, jak Vás zastupují lidé, kteří byli ve volbách zvoleni. Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 30. 3. 2016 v 16:00 v sále domova důchodců Slunečnice.

Ukázka uklizené Poruby od listí

 

Sdílejte článek