Zpět 10/08/2016

Rekonstrukce ulice Hornopolní

V pátek 12. srpna bude zahájena rekonstrukce ulice Hornopolní. Jejím cílem je mimo jiné vybudování téměř 90 nových parkovacích míst podél této ulice. Jedná se o investiční akci města, kterou inicioval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

V rámci investiční akce bude provedena  výměna živičného krytu  vozovky, zřízení ostrůvků, předláždění, oprava trolejbusových zálivů a odvodnění v úseku od ul. Novinářská po ul. Sládkova. „Dlouhou dobu neřešenou a vzhledem k narůstajícímu počtu vozidel neúnosnou statickou dopravu na sídlišti Fifejdy II. se nám podařilo již v roce 2014 částečně vyřešit vybudováním více než 40 parkovacích míst podél ulice Hornopolní. Po zavedení parkovací zóny na sídlišti se ukázalo, že jsme šli správným směrem a že zaměstnanci okolních kancelářských budov nyní nezabírají parkovací místa rezidentům a využívají stání na ulici Hornopolní. V letošním roce zde vznikne dalších téměř 90 parkovacích míst. Celkově zde po rekonstrukci zaparkuje 138 vozidel. Uvědomujeme si, že se stavební práce dotknou po dobu 2 měsíců řidičů, kteří zde měli možnost zaparkovat, ale stavební práce pro posílení statické dopravy jsou nutné. Omlouváme se za komplikace a žádáme o shovívavost. Práce budou dokončeny do 22. října. V následujícím období budeme ve spolupráci s městem, které má v kompetenci příslušné nařízení, řešit i optimalizaci počtu míst v rámci parkovací zóny tak, aby vzniklo více stání, na kterých nebude pro zaparkování nutné vyřízení parkovací karty,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka.

 

Sdílejte článek