Zpět 28/08/2020

Rekapitulace dosavadní práce našeho místostarosty Zdeňka Hübnera

Přinášíme Vám krátký výčet práce Zdeňka Hübnera  kterou ve funkci místostarosty stihl za necelé dva roky.Ve své péči má Technické služby Ostrava-Jih a stará se o údržbu veškerého veřejného prostoru.

Rádi bychom zmínili ještě jeden důležitý projekt, který bude na podzim oficiálně představen široké veřejnosti – Strategický plán rozvoje systému zeleně, který pro Městský obvod Ostrava-Jih vytvořila společnost Florart pod vedením doc. Ing. Pavla Šimka, Ph.D. Jako první obvod v celé Ostravě tak má radnice na Jihu zcela detailní přehled o stavu veřejné zeleně na svém území. Jako první obvod v celé Ostravě tak má radnice na Jihu zcela detailní přehled o stavu veřejné zeleně na svém území. 

✅ Nová technika pro Technické služby Ostrava-Jih
✅ Čistota chodníků za použití mechanické škarpírky
✅ Pasport dětských hřišť v obvodě
✅ Stavba nových hřišť a péče o ta stávající
✅ Likvidace a estetizace betonových prvků
✅ Čištění podchodů „mokrou cestou“
✅ Pasport chodníků, kde je zaznamenán stav a využití těchto komunikací
✅ Oprava komunikací na ulici Jiřího Herolda
✅ Oprava chodníků na ulici Jaromíra Matuška
✅ Rekonstrukce frekventované ulice Horní
✅ Rozsáhlá oprava chodníků na ulici Josefa Kotase
✅ Květinové záhony a okrasné loučky na sídlištích
✅ Vaky na zavlažování stromů

➡️ Generel zeleně – strategický plán rozvoje zeleně v obvodě Ostrava-Jih
➡️ Rozvoj technických služeb
➡️ Oprava chodníků

 

 

Sdílejte článek