Zpět 03/06/2020

Regenerace sídliště Fifejdy II pokračuje

I v letošním roce Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz získal ze Státního fondu rozvoje bydlení dotaci ve výši 6 mil. Kč na realizaci další etapy regenerace sídliště FIfejdy II.

Toto sídliště bylo mnoho let popelkou obvodu. Po nástupu hnutí Ostravak na radnici v roce 2010 jsme aktivně začali pracovat na změně. Náš cíl byl udělat z popelky princeznu. Na jaře roku 2012 rozhodlo tehdejší vedení v čele s naší místostarostkou Petrou Bernfeldovou o zadání vypracování studie, která pojmenovala problémy tohoto sídliště a hledala vhodné návrhy řešení ideálního cílového stavu. V roce 2013 zahájena první etapa regenerace.

 Řešené území se rozkládá na ploše 37,9 ha a vykazuje rozlohu veřejných prostranství cca 29,5 ha (bez oplocených areálů, ploch budov).

Sídliště:
➡️ 2988 domácností
➡️ 7770 obyvatel
➡️ realizace rozdělena do 16 etap
➡️ začátek v roce 2013

Celkový odhad nákladů na regeneraci sídliště je cca 220 mil. Kč. Doposud bylo zrealizováno 7 etap a proinvestováno něco málo přes 72 mil. Kč, z toho necelých 28 mil. získal obvod na dotaci z uvedeného státního fondu.

Občané tohoto sídliště si to zaslouží!!! Dohlédneme, aby se v realizaci plynule pokračovalo.

 Aktuální stav ukazuje mapka:

 

Sdílejte článek