Zpět 26/01/2016

RADNÍ PFLEGER ODSTOUPIL, MĚSTO BUDE MÍT DALŠÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE, ČLENOVÉ DOZORČÍCH RAD BYLI OBMĚNĚNI

Lednové zasedání ostravských zastupitelů přineslo změny v dozorčích radách městských společností a také jednu výměnu na místě neuvolněného radního. Ve středu 20. ledna se v Nové radnici sešla nadpoloviční většina představitelů města, omluveni byli pouze Rudolf Ficek (ČSSD), Petr Stachura (ČSSD) a Vladimír Stuchlý (KDU-ČSL).

David Pfleger rezignoval, jeho místo zaujala Marcela Mrózková Heříková

Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) ocenil odstoupení Davida Pflegera (ANO 2011) z funkce radního města kvůli hrozícímu obvinění z trestného činu podvodu a nově navrhl jmenovat do funkce člena rady zastupitelku Marcelu Mrózkovou Heříkovou (ANO 2011).

M. Mrózková Heříková seznámila přítomné se svými zkušenostmi s prací v médiích, výukou na dvou vysokých i střední škole a poukázala na takzvané měkké dovednosti, jež by ráda uplatnila při plnění povinností radní.

Veřejným hlasováním zastupitelé schválili M. Mrózkovou Heříkovou jako novou neuvolněnou radní statutárního města Ostrava. Rada je jedenáctičlenná.

 

Plán rozvoje posune Ostravu směrem k Vídni, tvrdí zpracovatel

O stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava informoval zastupitele Daniel Konczyna. Jako jeden ze zpracovatelů dokumentu udávajícího směr města pro příštích sedm let mimo jiné uvedl, že Ostrava má výborný brand, pro který je potřeba najít uvěřitelný příběh. Hlavním cílem strategického plánu by měla podle něj být změna veřejného prostoru s důrazem na novou tvář města.

„Nevycházíme z nuly,“ řekl D. Konczyna. „Naše společnost RPIC-ViP se podílela na vypracování poslední verze plánu a proměna města za předcházejících sedm let je nepředstavitelná. Kdo by si v roce 2009 myslel, že v Ostravě vyroste Gong, budeme mít superpočítač, nízkoemisní autobusy, lehkoatletickou halu ve Vítkovicích, terminál na Hranečníku, jednu z nejnavštěvovanějších zoo… Město prošlo obrovskou proměnou. Při práci na plánu pro další období jsme se nechali inspirovat Vídni i Prahou. Jako správný vidíme směr otevření veřejného prostoru a vrácení života do města.“

„Do přípravy chceme zatáhnout všechny možné zainteresované strany i občanskou odbornou veřejnost. Je důležité strategii správně komunikovat, aby nezůstala ležet v šuplíku, ale byla přijata jak městem, tak občany, organizacemi a širokým politickým spektrem včetně opozice,“ uvedl T. Macura.

„Nezpochybňuji užitečnost tohoto plánu. Jen by mě zajímalo, jakým způsobem probíhal výběr zhotovitele,“ ptal se Martin Juroška (KSČM).

„Jde o vysoce specifickou věc, nevyhlašovali jsme žádné výběrové řízení,“ odpověděl primátor s tím, že předložil radě návrh, aby zpracováním Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava bylo pověřeno konkrétní konsorcium firem. „Rozhodl jsem se tak na základě interních prezentací, které jsem absolvoval. Rada můj návrh akceptovala. Cena za strategii není fixní, ale maximální. Pokud si budeme umět některé části provést sami, pak to uděláme,“ dodal T. Macura.

Ostrava zefektivňuje chod městských společností

„Vedeni snahou zlepšit hospodaření s veřejnými prostředky a zefektivnit chod městských společností navrhujeme ke schválení zeštíhlení počtu zástupců města v těchto organizacích. Zároveň dojde ke snížení pozic z 94 na 84. Méně zastupitelů bude v dozorčích radách společností Vítkovice Aréna, Ova!!!Cloud.net, Dům kultury města Ostravy, Dům kultury Akord, Dům kultury Poklad a Ostravský informační servis,“ sdělil primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Všichni dosavadní členové orgánů městských společností byli odvoláni a hlasováním byli zvoleni noví. Dalším krokem bude například sloučení všech tří domů kultury.

Předsedy dozorčích rad se mezi jinými stali František Kolařík (ODS) v OZO Ostrava, Petr Mika (hnutí Ostravak) v Ova!!!Cloud.net, Josef Babka (KSČM) v Ostravských komunikacích, Marcela Mrózková Heříková (ANO 2011) v Domu kultury města Ostravy, DK Poklad a DK Akord, Tomáš Málek (hnutí Ostravak) v Krematoriu Ostrava a Koordinátor ODIS.

Čtrnácté zasedání ostravských zastupitelů je plánováno na 17. února 2016.

Sdílejte článek