Zpět 15/07/2015

PROJEKT PODPORA VEŘEJNÉ DOPRAVY DOSTAL ČERVENOU

Pouze čtyři body měli na programu ostravští zastupitelé, kteří se sešli 1. července v 15 hodin v budově Nové radnice. Celkem narychlo je svolala rada města, a to kvůli veřejné zakázce, k níž nedokázala zaujmout jednotné stanovisko. Projekt s názvem Podpora veřejné dopravy projednávalo 49 zastupitelů více než 2 hodiny.

Nejdřív neschválili dodatek, pak zrušili celou zakázku

Veřejnou zakázku Podpora veřejné dopravy, konktrétně Dodatek č. 1 řešící možný posun termínu realizace díla na 30. 11. 2015 z původního 30. 8. 2015 předložil zastupitelům náměstek primátora pro dopravu Ivo Hařovský (ČSSD). „Touto zakázkou se otevírá prostor k získání dotace ve výši 100 milionů korun. Finance se musejí vyčerpat do konce tohoto roku, proto jsem požádal o svolání dnešního zasedání. Projekt řeší výměnu řadičů na 16 křižovatkách, nové dispečerské stanoviště a vzájemnou komunikaci 600 vozidel městské hromadné dopravy, která budou vybavena technologií preferencí. Systém dokáže zpracovávat modelové situace, umí na dálku zasáhnout do světlené signalizace křižovatek a regulovat tak provoz. V Ostravě přepravujeme 150 tisíc lidí denně, městem projede 300 tisíc vozidel přes 100 křižovatek, máme 100 zastávek hromadné dopravy…,“ uvedl I. Hařovský. Doplnil, že podle něj není zakázka předražená, z právního hlediska je čistá. Vyřazený zájemce nesplňoval podmínky zadavatele, při zkouškách nedokázal předvést funkčnost systému. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prý uznal námitky města jako opodstatněné a stížnost oné firmy zrušil.

Zbyněk Šebesta (KSČM) se ptal na důvody, proč k materiálu nepřijala žádné usnesení rada města. „Rada je kolektivní orgán, každý hlasuje sám za sebe. Z mého pohledu je od začátku celá zakázka zvláštní, začínají se kolem ní objevovat různé tlaky a rady, což mě vedlo k jejímu podrobnému prozkoumání. Do výběrového řízení se přihlásili 3 zájemci. První dva podali nabídku ve výši takřka sta procent nabídkové ceny, což je pozoruhodné. Třetí firma ELTODO a.s. nabídla řešení o 30 milionů levnější, její řešení úspěšně funguje v mnoha městech, nevidím důvod, proč by nemělo fungovat v Ostravě. Tento uchazeč byl ze soutěže vyřazen, odvolal se proti zadávacím podmínkám. V tom shledávám jisté ratio. Vzhledem k tomu, že uplatnil rozklad u civilního soudu, nelze předjímat, jak bude rozhodnuto. Je možné, že soutěž dopadne pro město špatně a my budeme muset zaplatit miliony z rozpočtu. To si nedovedu představit,“ řekl primátor Tomáš Macura (ANO 2011) a dodal: „Ostrava si systém veřejné dopravy zaslouží, ale na rozdíl od pana Hařovského se nedomnívám, že když ho nebude mít letos, bude to pro město fatální. Zdržím se proto hlasování. Nejraději bych tuto zakázku zrušil a zadal novou s přesnější formulací zadávacích podmínek. S tím, že přijdeme o dotaci, nesouhlasím. Nové programové období přinese dotační tituly přesně v tomto duchu, takže jsem si jist, že potřebnou dotaci dokážeme získat znova.“

Ivo Hařovský kontroval: „Já nemůžu dát na pocity, musím ctít fakta. Slyšet z úst laika, že v jiných městech je systém firmy ELTODO funkční, je minimálně odvážné.“

Do debaty se přihlásil také zastupitel Josef Babka (KSČM): „Moje oko pláče, jak tato rada řeší problémy, které se dotýkají občanů města. Je pro mě neuvěřitelné, že primátor svolá zasedání zastupitelů v mimořádném termínu v době, kdy koalice nemá na věc názor. To svědčí o neumětelství této rady. Už dvakrát jsme Podporu veřejné dopravy řešili a vše jen proto, abychom se dnes dozvěděli, že koaliční strany nejsou schopny se shodnout a rada nepřijala žádné stanovisko. Považuji to za hrubé selhání celé koalice při vedení města.“

Primátor ještě dodal, že peníze z dotací nepatří ani regionální radě, ani doktoru Babkovi: „Jsou to veřejné peníze, které patří mojí babičce, patří nám všem. Taky nemám radost, že dnes demonstrujeme nesoulad v koalici.“

Těsně před hlasováním o přijetí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vybudování centrálního řízení dopravy a poskytování služeb uzavřené mezi zhotovitelem statutárním městem Ostrava a vítěznou firmou MASTER IT Technologies, a.s., vystoupil Ivo Hařovský. „Pokud si někdo z přísedících myslí, že v podmínkách zadávacího řízení je něco, co neodpovídá právnímu řádu, ať to řekne.“

Pro uzavření dodatku hlasovalo 20 zastupitelů (ČSSD a KSČM), proti nebyl žádný, zdrželo se 28 (ANO 2011, KDU-ČSL, Ostravak). Dodatek tedy nebyl přijat.

Ačkoli se zdálo, že bod Podpora veřejné dopravy je vyřešen, vrátil se k němu ještě jednou náměstek Hařovský: „Neodhlasováním dodatku jsme se z právního hlediska dostali do nové situace.“

Vše vysvětlil zástupce MASTER IT Technologies: „I když jste neodhlasovali dodatek, stále platí rozhodnutí z předchozích zasedání zastupitelstva, na jejichž základě došlo k výběru uchazeče a současně schválení smlouvy. Teď je město v situaci, kdy by mělo přistoupit k uzavření smlouvy podle původních podmínek s termínem realizace zakázky do 31. 8. 2015, nebo přistoupit k jinému kroku – tedy zrušení zadávacího řízení.“

Po dvou přestávkách (na poradu předsedů polických klubů a jednání klubu ČSSD) se odehrála debata o tom, zda dodavatel může realizovat zakázku v původním termínu, případně jaké důvody by byly relevantní pro zrušení výběrového řízení a co by pak mohlo následovat. „V případě, že zrušíme zakázku, může firma požadovat ušlý zisk,“ připomněl Hařovský. Zástupce MASTER IT Technologies prohlásil, že v původním termínu není schopen dílo dodat. Představitel advokátní kanceláře MT Legal s.r.o, která zastupuje v této věci město, řekl, že pokud bude zakázka zrušena, má uchazeč možnost napadnout postup podáním návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Procedura by iniciovala další správní řízení, které by ponechalo v nejistotě, zda bude projekt ukončen či nikoli. Lze předpokládat, že verdikt by byl znám koncem letošního roku. Pokud by byla smlouva shledána vypovězenou neoprávněně, dodavatel by už lhůtu splnit naprosto nemohl. Neumím přesně říct, jak by se to dál vyvinulo.“

Nakonec podal primátor Tomáš Macura návrh hlasovat o zrušení celé významné veřejné zakázky Podpora veřejné dopravy. „Zdržím se hlasování, byl bych proti všemu, co jsem prosazoval, proti lidem, které jsem do toho navezl. Musel bych se stydět,“ sdělil náměstek Ivo Hařovský.

Hlasování o zrušení usnesení dopadlo takto: 30 zastupitelů bylo pro (ANO 2011, Ostravak, KDU-ČSL), žádný proti, 8 se zdrželo (část členů ČSSD), 11 nehlasovalo vůbec (KSČM, část ČSSD).

Veřejná zakázka Podpora veřejné dopravy byla zrušena.

 

Po prázdninách se zastupitelé statutárního města Ostrava sejdou 9. září.

Sdílejte článek