Zpět 11/07/2019

Projekt „Mladí ladí D-DUR“

Před prázdninami jsme se zúčastnili druhého setkání projektu „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“ se studenty Střední školy společného stravování v Hrabůvce. 

Během prezentace nám představili výsledky z pobytu v Horním Maršově, kde ve středisku ekologické výchovy SEVER realizovali činnosti v rámci tohoto projektu a také výsledky jejich spolupráce s naší místostarostkou Dagmar Hrabovskou a místostarostou Zdeňkem Hübnerem.

Co studenti třídy CU1 nakonec ve svém okolí realizovali najdete ve videu na: https://youtu.be/2DcSwngMvLk 

 

 

 

Sdílejte článek