Zpět 17/05/2018

Připravujeme regeneraci sídliště Kamenec

Vážení občané, ráda bych vás informovala o změnách, které v příštích měsících čekají sídliště Kamenec. Jedná se převážně o opravy stávajících chodníků a úpravy, případně vznik nových hřišť. Chci vás ubezpečit, že plánovaná regenerace bude prováděna citlivě, především nedojde k žádnému úbytku zelených ploch. Jsem přesvědčena, že sídliště, postavené zhruba před padesáti lety, si zkulturnění a modernizaci zaslouží.  

Chodníky a hřiště

Zaprvé dojde na Kamenci k opravám stávajících a výstavbě nových chodníků. Mnohé chodníky na Kamenci jsou ještě původní z konce šedesátých let a po opravách přímo volají. Nově vybudované chodníky budou kopírovat vyšlapané pěšinky, kterými lidé běžně přes sídliště chodí a svým povrchem budou zapadat do okolního prostředí. Hlavním cílem je, aby chodníky byly konečně v pořádku a samozřejmě dostatečně osvětlené.

Další výraznou novinkou bude vznik a úprava hřišť. V blízkosti pěší lávky přes Ostravici mezi panelovými domy je původní dětské hřiště. To chceme modernizovat a osadit novými hracími prvky. Myslím si, že nejenom dětem se budou moc líbit. U domů v blízkosti estakády na protější straně Bohumínské ulice hřiště zcela chybí. U těchto domů proto vznikne hřiště nové. Dětská hřiště budou ohraničena tak, aby poskytovala bezpečný uzavřený prostor.

Stejně tak opravíme i hřiště pro větší – jde o dvě asfaltové plochy na sídlišti, které se kdysi po celý rok využívaly pro hraní míčových her, badmintonu a dalších obdobných sportů a v současné době chátrají. Jedno je na straně řeky, druhé v blízkosti mateřské školy. Dnes značně zanedbané plochy získají nový povrch a také oplocení.

V blízkosti Mostu Pionýrů vybudujeme agility hřiště pro pejsky. Hřiště bude rovněž oplocené a bude poskytovat prostor pro jejich volný pohyb a výcvik. Zároveň počítáme v jeho prostoru i s vhodnými lavičkami, které jistě četní „pejskaři a pejskařky“ z Kamence využijí.

 

Bezpečí a pořádek

Nezávisle na představeném projektu jednáme s Ovanetem a Městskou policií Ostrava o zavedení kamerového systému na Kamenci. Kamerový systém bude umístěn na domech, kamery mají monitorovat plochy sídliště, monitorovány budou rovněž slunící plochy u řeky Ostravice. Důvody pro takový krok jsou zřejmé – zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana jejich majetku.

Co také výrazně posílí bezpečí v oblasti Kamence, je vznik světelného přechodu se semaforem na Bohumínské ulici. Přejít po současném přechodu je hodně nebezpečné, řidiči respektují přednost chodců jen málokdy a dochází zde k závažným nehodám.

A téma bezpečí do třetice – na straně sídliště u estakády vznikne prostor pro lepší přístup záchranných složek k domům. Nyní je příjezd záchranářů do těchto míst hodně komplikovaný.

Termíny

Projekt pro územní rozhodnutí je již hotový a v současné době projektant žádá všechny dotčené organizace, jako Ostravské komunikace, Policii ČR a podobně, o vyjádření. V těchto dnech má být podána žádost o územní rozhodnutí.

Znamená to, že pokud půjde vše bez větších problémů, mohli bychom už začátkem léta začít s úpravami ploch mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí. Na podzim, případně na jaře příštího roku, potom můžeme upravovat plochy mezi Bohumínskou ulicí a estakádou.

Věřím, že maximálně citlivá varianta, kterou jsme pro modernizaci sídliště zvolili, bude občanům vyhovovat a budou s ní spokojeni.

Ing. Ivona Vaňková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava

 

Sdílejte článek