Zpět 01/02/2018

Pět milionů na obnovu památek

Ostrava ze svého rozpočtu podporuje obnovu kulturních památek. Dlouhodobě se jedná o významné kulturní památky, od letošního roku jsou to nově historicky a architektonicky význačné stavby, které spoluvytvářejí obraz města. K dispozici je pět milionů korun. O podrobnostech informoval náměstek primátora Břetislav Riger.  

Zásady pro poskytování neinvestičních dotací pro rok 2018 schválili ve středu 31. ledna ostravští zastupitelé. „V předchozím období jsme rozdělovali každý rok přibližně tři miliony korun. S použitím dotace z tohoto programu byla opravena celá řada významných kulturních památek na území města, například katedrála Božského spasitele v Moravské Ostravě, byla zpřístupněna Stará kotelna, zmínil bych také záchranu těžního stroje v areálu dolu Hlubina a po řadu let probíhající opravu kostela svaté Anny v Ostravě-Polance,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

O dotaci z programu si mohou požádat vlastníci staveb od 2. března do 2. května. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované. O schválení dotací rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 20. června.

Podané žádosti projedná komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města, která doporučí ostravským radním a zastupitelům schválení neinvestičních dotací vybraným žadatelům. Předpokladem poskytnutí finančního příspěvku je vyrovnání veškerých závazků žadatele k rozpočtu statutárního města Ostravy.

Žádosti musejí vlastníci kulturních památek nebo historicky a architektonicky významných staveb odevzdat ve stanoveném termínu elektronicky a současně fyzicky včetně požadovaných příloh e-mailem a dále prostřednictvím pošty nebo na podatelně magistrátu.

Výběrová řízení na poskytnutí dotací na zachování a obnovu kulturních památek nebo historickya architektonicky významných staveb na území statutárního města Ostravy jsou zveřejněny na webových stránkách města:

http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemniho-planu-a-pamatkove-pece/dotace

 

Sdílejte článek