Zpět 03/03/2012

Ostrčilka zařizuje nové prostoryNa konci listopadu 2011 ukončila po vypršení nájemní smlouvy své působení soukromá 1st International School of Ostrava na půdě státní Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1. Základní škola tak může v následujících letech využívat dalších 6 tříd a kabinety pro učitele. Doposud se musely některé hodiny, především cizího jazyka a programy asistovaného čtení, odehrávat v nevyhovujících prostorách sborovny, větších kabinetů nebo na chodbách.

Základní škola má proto zcela jasno ve využití nových prostor. V následujícím školním roce by tady rádi otevřeli větší počet prvních tříd, místo jedné hned dvě bilingvní třídy. Zájem o bilingvní výuku je velký a předpokládá se naplnění těchto tříd. Nově škola umožní přestup do bilingvní 6.třídy a hodlá dále budovat a vylepšovat 2.stupeň bilingvní výuky.

Některé z nových tříd budou specializované – plánuje se Drama and Music Room, tedy učebna pro výuku hudební a dramatické výchovy, a to nejen pro bilingvní třídy. Tato učebna bude v odpoledních hodinách sloužit jako školní družina. Tentokrát družina výhradně pro bilingvní třídy, která se musela doposud tísnit v jedné z běžných tříd, kde děti neměly dostatek prostoru pro hru. Další plánovaná „Art Room“ bude specializovanou učebnou pro výtvarné činnosti.

Skvostem nových prostor by měla být tolik žádaná školní knihovna a studovna, kde by děti celé školy mohly trávit svůj volný čas, půjčovat si české i cizojazyčné knihy nebo si zajít na internet. Knihovna bude také místem pro besedy a akce všeho druhu. Dopoledne bude třída využita pro program asistovaného čtení, kdy žáci čtou spolu s asistenty mj. také získávanými přes evropské projekty Erasmus nebo Comenius. Plánovanou iniciativou některých učitelů školy je postupné získávání kvalitních knih pro podporu čtenářské gramotnosti dětí, tyto budou přehledně uskladněny na jednom místě. Ostatní třídy poskytnou adekvátní prostory pro výuku „půlených jazyků“ a jiných předmětů. Základní škola tímto získala další prostor pro svůj rozvoj, zvláště pak pro rozvoj bilingvního vzdělávání, čímž přispěje k zatraktivnění centra města.

Sdílejte článek