Zpět 17/04/2018

Ostrava letos podpoří sociální a zdravotnickou oblast částkou 1,2 miliardy korun

Pro rok 2018 je v rozpočtu města vyčleněna pro sociální oblast a zdravotnictví částka ve výši 1,24 miliardy korun. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací města: domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a pobytových služeb pro lidi s postižením v sociální oblasti, ve zdravotnictví na provoz Městské nemocnice Ostrava a Dětského centra Domeček, v celkovém objemu 494 mil. Kč.  

Dále jsou v ní zahrnuty veškeré finanční podpory města v oblasti sociální a zdravotní (dotace, neinvestiční příspěvky, transfery, dary dárcům krve, financování nákladů na nezbytnou zdravotní péči osob bez zdravotního pojištění) ve výši 180 mil. Kč. Částka 466 mil. Kč je vyčleněna v rozpočtu do Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, který byl zřízen pro účely financování rekonstrukce, modernizace a obnovy městské nemocnice.  Na investiční akce sociálních příspěvkových organizací je vyčleněno 100 mil. Kč.

„Za posledních 5 let se jedná o nejvyšší částku věnovanou z ostravského rozpočtu na podporu sociální a zdravotnické oblasti. V porovnání s rokem 2013 se jedná o více než dvojnásobný nárůst. Těší mě, že byly navýšeny mzdy pracovníkům v sociální oblasti i zdravotnictví, a že nezanedbatelné finanční prostředky jsou připraveny na investice v této oblasti,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

 

Město Ostrava vyhlásilo také výzvu ve výši 5 milionů korun na podporu investičních akcí a rozvoj materiálně technické základny projektů neziskových organizací. Přehled všech dotačních titulů naleznete zde: http://www.ostrava.cz/cs/urad/hledam-informace/dotace.

 

 

Sdílejte článek