Zpět 18/05/2022

Návštěva Hayato Okamury (KDU-ČSL) na pozvání vedení městského obvodu Vítkovice

Dne 9. 5. 2022 přijel na pozvání vedení městského obvodu Vítkovice poslanec Hayato Okamura (KDU – ČSL). Pan poslanec je např. členem Zahraničního výboru a Podvýboru bytové politiky a výstavby Poslanecké sněmovny ČR. Pan Hayato Okamura nejprve jednal s panem starostou Richardem Čermákem, který ho seznámil s historií a nejpalčivějšími problémy našeho obvodu.   

Starosta se při jednání zaměřil na možnosti financování výkupů nemovitostí od soukromých majitelů a získaní finančních prostředků na rekonstrukci bytového fondu z dotační výzvy „Výstavba“ z Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem jejich diskuse byla podmínka procentuální výše finanční spoluúčasti žadatelů na realizaci projektů. Vysvětlil, např. že nabídka bytů městského obvodu Vítkovice neodpovídá poptávce občanů. Pan starosta má za to, že mechanismus přerozdělování finančních prostředků v České republice do rozpočtu malých obcí je nespravedlivý. Navrhl panu poslanci jako řešení, aby určujícím faktorem byl rozsah a dopad sociálního vyloučení nad počtem obyvatel žijících ve Vítkovicích.

Sdílejte článek