Zpět 04/06/2015

NÁSILNÁ KRIMINALITA KLESÁ, MLÁDEŽ BANÍKU DOSTANE 4 MILIONY, OSTRAVA ZÍSKÁ DAREM POZEMKY S VÝSTUPEM DŮLNÍCH PLYNŮ

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy zvolené pro období 2014-2018 se popáté sešlo 29. dubna. V zasedacím sále Nové radnice strávili jeho členové úctyhodných devět hodin. Jen diskuze k prvnímu bodu programu zabrala skoro šedesát minut. Jednání o více než 120 předložených materiálech bylo u konce v 18 hodin. K nejčastěji zmiňovaným tématům patřila bezpečnost ve městě, prodeje pozemků a poskytování dotací.  Opakovaně se mluvilo o auditech provedených v městské nemocnici, fotbalovém klubu Baník a psím útulku.

Zastupitelstvo statutárního města Ostravy zvolené pro období 2014-2018 se popáté sešlo 29. dubna. V zasedacím sále Nové radnice strávili jeho členové úctyhodných devět hodin. Jen diskuze k prvnímu bodu programu zabrala skoro šedesát minut. Jednání o více než 120 předložených materiálech bylo u konce v 18 hodin. K nejčastěji zmiňovaným tématům patřila bezpečnost ve městě, prodeje pozemků a poskytování dotací.  Opakovaně se mluvilo o auditech provedených v městské nemocnici, fotbalovém klubu Baník a psím útulku.

 

Násilníků je v Ostravě míň, zato jsou agresivnější

Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 přednesl zastupitelům René Dočekal, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava. „Nejvíc nás trápí majetková kriminalita, jednoznačným fenoménem jsou krádeže věcí z osobních vozidel,“ uvedl R. Dočekal. U násilné kriminality eviduje městské ředitelství pokles o 50 procent, ovšem brutalita činů se zvyšuje. Obětmi trestných činů jsou z 80 procent dospělí, mezi nimi 13 procent seniorů. Stabilizovaná je podle R. Dočekala situace v provozu na pozemních komunikacích. Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy, ročně v Ostravě na silnicích zahyne 13-15 osob.

Ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim mezi jiným řekl, že strážníci v loňském roce odhalili a následně řešili 27 tisíc přestupků na úseku veřejného pořádku, což je o necelé 3 tisíce méně než v roce 2013. Hovořil také o Zelené lince, jejíž operátoři přijali přes 7 tisíc oznámení, Pultu centralizované ochrany, který zaznamenal více než 2 tisíce narušení napojených objektů, a městském kamerovém systému. „Monitorování dění na nejfrekventovanějších místech města je realizováno prostřednictvím 208 kamer, díky nimž bylo v roce 2014 zaznamenáno 411 událostí. To je o 105 více proti roku 2013,“ řekl. Z. Harazim.

 

Jak se počítá odměna společnosti eCENTRE?

Při projednávání materiálu s názvem „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016“, poř. č. 17/2015, pro niž má zadavatelské činnosti provést akciová společnost eCENTRE, se Lukáš Semerák (Ostravak) vedení města zeptal na princip stanovování odměny pro tuto firmu: „Bude odměna pro eCENTRE i nadále počítána z objemu financí, nikoli z úspory, kterou město elektronickou aukcí získá?“

Náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011) odpověděl kladně. Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO 2011) dodal, že má dohodnuto jednání s vedením společnosti a pokusí se domluvit změnu. „Nepočítám ale, že bychom se mohli bavit o úplné změně koncepce odměn,“ uvedl.

„Smlouva je uzavřena tak, že je platná do doby uzavření smlouvy nové. O změně podmínek hodláme s eCENTRE jednat letos na podzim,“ doplnil R. Babinec. Podle L. Semeráka není současná smlouva „úplně standardní“.

Zprostředkování nákupů zemního plynu, stejně jako elektrické energie, pojištění, telekomunikačních a bankovních služeb nebo nákupu technického materiálu provádí společnost pro statutární město Ostrava a jím zřízené společnosti pátým rokem.

 

Kulturní dům Akord žádal 100 tisíc na slavnostní otevření. Zastupitelé materiál nepodpořili

Jednatelka zrekonstruovaného kulturního domu Darina Daňková se obrátila na město s žádostí o poskytnutí finanční podpory na slavnostní otevření, které plánuje na září letošního roku. „Nemám problém se slávou, která by dala vědět o, doufejme zdařilé, rekonstrukci kulturního domu. Ale mám problém s tím, že nevíme, nač oněch 100 tisíc korun konkrétně půjde. V předložené smlouvě se píše o rautu, hosteskách, výlepových službách a propagačních materiálech. To je dost obecné. Navrhuji materiál stáhnout z jednání,“ řekl Vladimír Polák (Ostravak).

Na vyzvání primátora uvedla ředitelka Akordu, že půjde o financování akcí, které dají veřejnosti najevo, že „jsme moderní instituce 21. století“. „Plánujeme dny otevřených dveří a rozsáhlou marketingovou kampaň pro návštěvníky i obchodní klienty. Ani koruna by nešla na občerstvení nebo věci bez dlouhodobého dopadu na DK Akord,“ doplnila D. Daňková.

Usnesení o poskytnutí financí nebylo přijato.

Státní podnik DIAMO daruje městu pozemky v bývalém dobývacím prostoru. Staré ekologické škody jsou problémem mnoha zemí EU, řekl vedoucí odboru životního prostředí

Ujištění, že na pozemcích v katastrálním území Kunčice nad Ostravicí, které město dostane darem od ČR – DIAMO, státní podnik, nejsou žádné ekologické škody, hledal u předkladatele materiálu Lukáš Semerák (Ostravak). Náměstek primátora Lumír Palyza (ČSSD) sdělil, že existuje předpoklad o neexistenci takové možnosti, proto je zastupitelům postupována darovací smlouva.

„Dárce původně požadoval převzetí odpovědnosti za případné ekologické závazky. Naším šetřením jsme zjistili, že momentálně žádné takové závazky nemáme. Smlouva je proto formulována kompromisně. V případě zjištění ekologických závazků budeme dodržovat všechny předpisy na úseku životního prostředí,“ uvedl Pavel Valerián, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu. Podle něj jsou staré ekologické škody problémem mnoha zemí EU. „V tomto případě jde o odval s možnými výstupy důlních plynů a deponovaným materiálem obsahujícím zbytky uhelné substance,“ doplnil.

Záměrem města je prohlásit nabytou lokalitu za lesní pozemky a začlenit ji do nájemní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností Ostravské městské lesy a zeleň.

Návrh L. Semeráka o stažení materiálu z programu jednání nebyl přijat. Zastupitelé rozhodli uzavřít darovací smlouvu a pozemky bezúplatně nabýt.

 

Po provedení auditu podalo město na FC Baník Ostrava trestní oznámení. Výchovu mládeže přesto podpoří 4 miliony korun. Baník žádal dvojnásobek

„V průběhu roku jsme byli svědky určitých turbulencí, které se mi těžko chápou. Bývalo zvykem, že co dostal hokej, dalo město i fotbalu. Dotace ve výši 15 milionů, kterou Baník před časem žádal, z důvodu administrativního pochybení poskytnuta nebyla. Klub věc napravil a nyní žádá 8 milionů korun. V návrhu usnesení se ale objevuje částka poloviční. Proč je dotace Baníku krácena?“ vznesl dotaz Lukáš Semerák (Ostravak). Zajímal se také o podnět, který vedl k trestnímu oznámení na vedení FC Baník Ostrava, a co má být jeho výsledkem.

Lumír Palyza (ČSSD), 1. náměstek primátora, vysvětlil: „Při předchozím podání žádosti došlo k pochybení. Navíc u příjemce dotace byl proveden audit, z něhož vyvstaly závěry vedoucí k podání trestního oznámení ze strany města. Podle všeho mohl být spáchán trestný čin dotačního podvodu.“ To byly podle L. Palyzy hlavní důvody, proč má být mimořádná účelová dotace na podporu výchovy mládeže Baníku v první polovině roku 2015 snížena o polovinu. Celkové náklady na práci s mládeží ve věku 6-21 let stanovuje fotbalový klub na 21 milionů korun za půl roku.

 

Pošesté se ostravští zastupitelé sejdou 10. června 2015.

Sdílejte článek