Zpět 03/02/2021

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba

Minulý týden jsme vás informovali o mimořádném zasedání  Zastupitelstva městského obvodu Poruba, kde koaliční zastupitelé schválili odpuštění části pokuty společnosti ALPEX real, s.r.o. ve výši 6 659 944,26 Kč za podmínky, že společnost uhradí kupní cenu za nákup pozemků v areálu Nad Porubkou v dodatečně stanoveném termínu, a to 1. 2. 2021.  

Ověřením informací jsme zjistili, že kupní cena v daném termínu nebyla připsána na účet městského obvodu. Tzn., že městský obvod by měl odstoupit od kupních smluv z června roku 2020, po společnosti požadovat smluvenou sankční pokutu ve výši 7 944 944,26 Kč a vyhlásit nové výběrové řízení na prodej těchto pozemků.

Jaký však bude reálný postup vedení městského obvodu Poruba budeme dál bedlivě sledovat.

 

 

Sdílejte článek