Zpět 27/01/2014

Mimořádná zasedání rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na přelomu roku 2013/2014Ve dnech 23. prosince 2013 a 9. ledna 2014 byly svolány mimořádné rady městského obvodu. Při této příležitosti bylo ujednáno následující: - Pro velký zájem bylo rozhodnuto prodloužit provoz „Vánočního kluziště“ na Masarykově náměstí až do konce ledna roku 2014. Měsíční provoz s omezeným využitím pracovníků společnosti Sareza byl vyčíslen na 800 000,- Kč. Financování této sportovní atrakce je z větší části zajištěno městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (500 000,- Kč), zbývající částka bude uhrazena z rozpočtu Statutárního města Ostrava. Více informací o lednovém provozu kluziště naleznete na portále www.vanocnikluziste.cz. - Ve snaze oživit centrum města se rada města shodla na přijetí návrhu umístění dřevěných stánků na Jiráskově náměstí. Stánky budou pronajímány za účelem celoročního provozování trhů. Cílem je vedle zlepšení dostupnosti kvalitních sezónních produktů také zvýšení návštěvnosti centra města. - Bylo rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na ředitele (ředitelku) mateřské školy Dvořákova. Zájemci o tuto pozici mohou své životopisy spolu s vyplněnou přihláškou posílat do 31. 1. 2014. Více informací naleznete na www.moap.cz.  

Sdílejte článek