Zpět 07/03/2014

MEZI HLAVNÍ TÉMATA ÚNOROVÉHO ZASTUPITELSTVA PATŘILO PŘIPOJENÍ OSTRAVY KE KAMPANI VLAJKA PRO TIBET, DALŠÍ BUDOUCNOST OBJEKTU RESTAURACE SPOLEK A REKONSTRUKCE DOMU KULTURY POKLAD

Na úvod 30. zasedání zastupitelů města Ostrava byla ustanovena nová členka zastupitelstva za hnutí Ostravak Iveta Vozňáková. Po složení slavnostního slibu usedla do lavice uvolněné stranickou kolegyní Evou Schallerovou. Ani tentokrát se jednání představitelů města neobešlo bez názorových střetů a osočování. Nejsilnější výrazy padaly z úst primátora Petra Kajnara (ČSSD) směrem k vedení úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ještě předtím ale pobavil přítomné v sále dotazem na ředitele Zoologické zahrady Ostrava Petra Čolase: „Slůně už pije?“. Po odpovědi „Pije, ale ne od mámy“, P. Kajnar prohlásil: „To je nás takových víc“.

Zastupitelé se neshodli, zda se má Ostrava připojit ke kampani Vlajka pro Tibet.

Žádost spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet byla ostravskými zastupiteli už poněkolikáté odmítnuta. I přes dlouhé, místy až filozofické příspěvky zastupitelů, skončilo hlasování plichtou.

 

„Za poslední 3 roky jsem vás už dvakrát nabádal k připojení Ostravy k této čistě symbolické akci. Myslím, že má svou důležitost a vážnost. Třetí největší město České republiky by se tak zásadní aktivity mělo účastnit,“ uvedl materiál Jan Becher (hnutí Ostravak). K jeho názoru se přidal také Petr Jančík (hnutí Ostravak): „Rád bych upozornil na širší souvislosti. Problém Tibetu se týká všech utlačovaných a trápených lidí. Vyvěšení vlajky je obecný akt proti týraným osobám.“

Zcela opačného mínění byl Aleš Koutný (ČSSD). Podle něj je radnice ostrůvek neutrality a proto by na ní neměly viset jakékoli vlajky. Primátor Petr Kajnar (ČSSD) zase poukázal na riziko, které vyvěšení tibetské vlajky nese, a to směrem k investorům z Číny. Podle Kajnara by takový akt nemuseli nést s libostí a mohly by tak být ohroženy investice a zaměstnanost v Ostravě. „Tento názor jsem si ověřoval ve městě s velkou obchodní zónou, jejímž investorem jsou čínští podnikatelé, i u čínské ambasády. Ani z jednoho zdroje jsem neobdržel informaci, že by vyvěšení tibetské vlajky mělo jakýkoli dopad na mezinárodní vztahy. O osud dalších investic ze strany Číny bych se v Ostravě nebál,“ uvedl J. Becher (hnutí Ostravak).

Jako primátor mám odpovědnost nejen vůči Tibeťanům, ale i nezaměstnaným v Ostravě. Strávil jsem deset dní v Číně a jednal s vysokými činiteli komunistické strany, takže mám povědomí o jejich názorech,“ uvedl P. Kajnar (ČSSD).

A. Koutný (ČSSD) ještě doplnil, že pokud Ostrava vyvěsí tibetskou vlajku, implantuje násilně svůj názor všem Ostravanům.  P. Kausta (hnutí Ostravak) naopak poukázal na fakt, že zastupitelé byli občany zvoleni, takže mají mandát rozhodovat za ně i v těchto věcech.

Žádost spolku Lungta byla hlasována ve dvou variantách – připojit se k podpoře Tibetu nebo nepřipojit. Ani jedna verze nebyla přijata nadpoloviční většinou zastupitelů.

 

Městský obvod může město o svěření majetku pouze zdvořile požádat, slyšela místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu k žádosti o svěření Spolku

Návrh na nesvěření nemovitostí na ulici Nádražní (objekt restaurace Spolek) městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který o tento akt žádal už několikrát, předložil zastupitelům náměstek primátora Jiří Hrabina (ČSSD).

„Důvodem, proč znovu žádáme svěřit nemovitosti Spolku do majetku městského obvodu, je fakt, že jde o významnou budovu v lukrativní části města, kterou hodláme uchovat a dále zvelebovat. Celou situaci řešíme už dva roky. Proto je naše stanovisko k prodeji nesouhlasné a stojíme o to, abychom mohli ovlivnit, co s nemovitostmi bude, komu se budou pronajímat, co v nich bude provozováno. Podívejme se, jak vypadají budovy, které byly v minulosti prodány soukromým vlastníkům – jsou prázdné a zchátralé,“ řekla místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) s tím, že souhlasná stanoviska ke svěření vydal také Útvar hlavního architekta, odbor dopravy a odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

„Vám něco svěřit je velmi riskantní,“ vzal si slovo primátor Petr Kajnar (ČSSD). „Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz shledávám nepříčetným,“ dodal P. Kajnar (ČSSD). K jeho názoru se přiklonil J. Hrabina (ČSSD): „Obvod může o svěření majetku pouze zdvořile požádat a město může zdvořile odmítnout. Stav domu je neutěšený, majetková komise města se usnesla, že v případě zájmu o koupi nemovitostí bude s prodejem souhlasit. V současné době zjišťujeme, kolik by revitalizace stála. Svěřením obvodu se situace nevyřeší, je pravděpodobné, že by na opravy obvod stejně žádal miliony korun na zvelebení budovy.“

Do debaty vstoupil také Petr Kausta (hnutí Ostravak) a vybídl primátora, aby zanechal urážek: „Že jste nazval nějakou skupinu lidí nepříčetnou, nepřispívá ke kultuře jednání zastupitelstva.“

„Nevidím ve svěření žádný problém. Pokud město nemá na péči o budovu peníze, pak je ideální nechat městský obvod, aby se zhostil rekonstrukce sám. Spolek je snad poslední velká zahrádka v centru města, na kterou se dá v létě zajít. Byl bych nerad, kdyby se z něj stala krásná, ale sterilní banka,“ uvedl J. Becher (hnutí Ostravak).

Hlasováním zastupitelé přesto podpořili původní návrh, tedy nemovitosti městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesvěřit.

Na svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice půjdou 3 miliony korun

Neinvestiční účelovou dotaci schválili zastupitelé pro činnost výukového a demonstračního centra v objektu VI. Energetické ústředny (6U) pro bezplatnou výuku technických předmětů žáků, studentů i pedagogů. Částka ve výši 3 miliony korun určena pro organizaci Dolní oblast Vítkovice bude využita k úhradě nákladů spojených se vzdělávacími aktivitami, k vybavení učeben, nákupu výukového a demonstračního materiálu, výtvarného materiálu, publikací, na správu webu i odměny pro soutěžící.

Domu kultury Poklad, který prochází rekonstrukcí, nebude navýšena dotace

Porubský DK Poklad požádal prostřednictvím jednatelky společnosti a zároveň zastupitelky Radany Zapletalové (ODS) o navýšení investiční účelové dotace ve výši 150 milionů korun o dalších 14,5 milionů. „V průběhu výstavby, po provedení bouracích a demoličních prací, se objevily zcela nové pohledy na konstrukci objektu, které nemohly být zjištěny v rámci projekčních prací. Nastaly technické problémy s pokračováním rekonstrukce. V současné době je kvalifikujeme, abychom mohli stanovit výčet více i méně prací, které bude nutné ještě provést,“ řekla R. Zapletalová.

Radim Lauko (bezpartajní) uvedl, že bude hlasovat pro nepřijetí materiálu. „Až budou skutečnosti konkrétní, pak o nich teprve lze hlasovat,“ uvedl R. Lauko. Podrobný materiál bude ale podle R. Zapletalové teprve vypracován. Do té doby musí být stavba pozastavena. „Prostředky, které žádám, zůstanou na účtu statutárního města a budou uvolňovány postupně až na základě přesné specifikace práce,“ vysvětlila R. Zapletalová.

Materiál byl projednán bez přijetí usnesení.

 

 

Další zasedání zastupitelstva města Ostravy se uskuteční 2. dubna 2014.

Sdílejte článek